Fylkesmannen: – Har ikke godt nok regelverk for å kontrollere reintallet

To år etter at ny reindriftslov ble innført og krav om reintallsreduksjon, sliter fortsatt enkelte i næringen med reintallet. Forskriftene får en del av skylden.

Reinsdyr på Sennalandet

Fylkesmannen i Finnmark har ikke et godt nok regelverk for å få kontroll med reintallet, mener avdelingsdirektør hos fylkesmannen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Fylkesmannen i Finnmark skulle sørge for at reintall og beite kom i balanse, etter at den nye reindriftsloven trådte i kraft. To år etter at den nye organiseringen kom på plass, er et for høyt reintall fortsatt en hovedutfordring for forvaltningen. Samtidig er redskapene til å gjøre noe med dette mangelfull.

– Vi fikk en lovendring i fjor sommer som gjør at fylkesmannen kan låse reintallet i inntil fem år. Vi fikk en forskrift som ikke var helt god. Vi kan bruke den i en del distrikter, men ikke alle, sier avdelingsdirektør Trond Aarseth hos Fylkesmannen i Finnmark​.

Trond Aarseth

Avdelingsdirektør Trond Aarseth hos fylkesmannen i Finnmark har ansvar for at reintall og beite er i balanse, etter at ny reindriftslov trådte i kraft.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Fylkesmannen venter nå på en klargjøring for hvilke verktøy som kan brukes til å stabilisere reintallet.

Selvstyre i reindrifta har vært problematisk

Det er først og fremst i Kautokeino og deler av Karasjok som fortsatt har for høye reintall, opplyser fylkesmannen. Den nye reindriftsloven la opp til mer indre selvstyre i reindrifta, men det mener fylkesmannen har vært problematisk.

– Generelt tror jeg nok at man kan si at de sliter. Dette her er nytt for distriktene, pluss at de problemstillingene og spørsmålene man skal avklare, som går på beitefordeling og på reintallsfordeling, er ganske vanskelige spørsmål. Når alle syntes man har for lite rein og da skal redusere ytterligere, og bli enige om et reintall, er veldig vanskelig, sier Aarseth.

Rein på øy i Porsangerfjorden

Den nye reindriftsloven la opp til mer indre selvstyre i reindrifta, men det mener fylkesmannen har vært problematisk.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Upresist lovverk

Ifølge næringa er det mange som ikke kjenner godt nok til den nye reindriftsloven. Næringa selv innrømme at indre selvstyre ikke er enkelt.

Per Aslaksen Anti

Nestleder i NRL, Per Aslaksen Anti, sier at reinbeitedistriktene ikke har forstått hva indre selvstyre er.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Ikke enda. Distriktsstyrene har ikke forstått hva indre selvstyre er, sier nestleder Norske Reindriftsamers Landsforbund i Per Aslaksen Anti.

Slaktevekta vil gå så mye opp at det vil lønne seg å redusere rein i flere områder. Den lokale forvaltninga er frustrert over situasjonen.

– Ja på en del store områder. Vi føler av og til at vi skaller hodet i veggen og ikke kommer videre. Det har delvis sammenheng med loven som er litt upresis på en del områder, og der vi mangler rettslige- og forvaltningsmessige avklaringer, sier Trond Aarseth hos Fylkesmannen i Finnmark.