NRK Meny
Normal

Selvmordsforsøk kobles til endring i gener

Livsstil og miljø kan påvirke et bestemt gen som er knyttet til stress. Det kan øke selvmordsrisikoen hos voksne og ungdom, ifølge forskere.

Kirkegård, gravplasser

Svenske forskere har funnet en sammenheng mellom selvmordsforsøk og genendring.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Risikoen for alvorlige selvmordsforsøk kan være knyttet til genetiske endringer. Det kommer fram i en studien som er gjort av forskere ved Umeå universitet, Karolinska instituttet og Uppsala universitet, melder SVT.

I teorien kan forskningsresultatene brukes for å tidlig identifisere personer som er i fare for å forsøke selvmord senere i livet. Det ligger imidlertid langt fram i tid, ifølge forskeren Jussi Jokinen, som ledet studien.

Forskerne har sett nærmere på virkningen av det såkalte CRH-genet som hjelper oss med stresshåndtering. De ser en klar sammenheng mellom endringer i hvordan genet kommer til uttrykk i kroppen og høyere risiko for selvmordsforsøk.

Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet EBioMedicine, der den er gratis tilgjengelig.

Blodprøve gir ikke svar

Studien ble utført på 100 voksne pasienter som hadde forsøkt å ende livet sitt, sammenlignet med rundt 200 tilfeldige ungdommer.

Jussi Jokinen ved Institutt for klinisk forskning ved Umeå Universitet ledet studien og undersøkte blodprøvene til de medvirkende.

– Målet var å undersøke endringer i CRH-genet og hvordan det opptrer hos personer som har gjort mindre og mer alvorlige selvmordsforsøk, forteller han.

Blant den sistnevnte gruppen kunne forskerne se en genendring.

Illustrasjon av DNA

Forskerne så på en mekanisme kjent som DNA-metylering. Hos pattedyr er en naturlig prosess for regulering av genaktivitet.

Foto: colourbox

– Selvmord er en svært kompleks prosess. Denne studien sier ingenting om hvor vanlig det er med denne typen genetiske endringer hos personer som aldri har prøvd å ta livet sitt, eller hva som forårsaker genendringer, forklarer Jokinen.

Det finnes imidlertid andre studier som viser at endringene kan skyldes hendelser under oppdragelsen, sier forskeren.

Færre tar sitt liv i Norge

I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Antall selvmord er nå 12,0 per 100.000 innbyggere, mot 16,4 i 1990. Det vil si at antallet er redusert med en firedel.

– Mesteparten av nedgangen skyldes en reduksjon i antall selvmord hos menn. Forskjellen mellom kjønnene er dermed blitt mindre, sier overlege Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

I fjor var det dobbelt så mange menn som kvinner som tok sitt liv.