NRK Meny
Normal

Flertallet sier nei til å knytte sammen skuterløypene i Vadsø

VADSØ: – Vi som liker å gå på ski, mister det eneste stille området, mens de som liker skuterkjøring får enda et område å kjøre i. Det skriver tre helsearbeidere i sin protest mot den nye skuterløypa i Vadsø.

Snøskuter

Flertallet sier nei til å knytte sammen skuterløypene i Vadsø ifølge høringsuttalelser om saken.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Det er steile fronter om skuterløypa som er foreslått nord for Vadsø. De fleste som har skrevet til kommunen sier klart nei, men mange privatpersoner mener en sammenkobling av løypene er det eneste fornuftige.

Forslaget går ut på å legge en ny løype mellom Betongstasjonen øst for Vadsø og Andersbyvann vest for byen. Traseen vil knytte sammen et omfattende løypenett på begge sider av byen.

I dag er området mellom byen og Varangerhalvøya nasjonalpark forbeholdt skiløyper og støyfritt friluftsliv. Et fåtall hytteeiere i området får dispensasjon til et begrenset antall skuterturer hver sesong.

– Lovstridig

NRK har fått oversendt de 25 høringsuttalelsene som er kommet inn til kommunen så langt. Av dem som tar klart stilling for eller imot en ny løype, sier 13 klart nei. Det omfatter både foreninger, hytteeiere og andre privatpersoner. Samtidig er seks privatpersoner samt ungdomsrådet i Vadsø entydig positive til løypa.

Finnmark fylkeskommune er svært skeptisk, som vi omtalte onsdag. Fylkesmannen i Finnmark har mange av de samme innvendingene, og mener at løype er så dårlig utredet at et positivt vedtak kan være ugyldig.

Saken må utredes bedre og sendes ut på ny høring for at løypa skal kunne anlegges på lovlig vis, og traseen som er foreslått tar ikke nok hensyn til friluftslivet, mener Fylkesmannen.

Styret for Varangerhalvøya nasjonalpark sier også nei.

Skifolket er imot

Vadsø Skiklubb har sine løyper og en skihytte i området, og er også kritisk. De mener traseen ikke har noe reelt nytteformål, at det er et høyt konfliktnivå, og at området må forbli skuterfritt.

Tana-Varangerløypa Skilag er enig og frykter at traseen vil appellere mest til ungdom som liker fart og spenning.

Krever stillhet

Blant privatpersonene som protesterer mot en ny løype er de tre helsearbeiderne Wenche Danielsen, Siv Jørgensen og Gunilla Hofvander. De minner om at både forskere og offentlige yndigheter har fremhevet stillhet som en vesentlig verdi for folkehelsa.

De viser til at Vadsø kommune på sin hjemmeside skryter av at det allerede finnes «et omfattende løypenett for snøskutere». Da er det urimelig å legge en ny løype i det siste skuterfrie området langs nordsiden av Varangerfjorden, skriver de.

Hytteeierne Geir Østereng og Tiia Kalske argumenterer med det samme, og påpeker at løypa vil øke trafikken i et skredfarlig område under Dobbeltnasen. De mener det er utopisk å tro at folk vil overholde fartsgrensa på 60 km/t.

Knut Bersaas har hytte vest for Skihytta og frykter samme tilstander der som i Jakobselvdalen, der hans bekjente ikke orker å være på hytta i påsken på grunn av skutertrafikken. Han frykter mer ulovlig kjøring, også inn i nasjonalparken, dersom det åpnes ny løype i området.

Drikkevann

Hytteeier Bjarne Riesto mener vurderingen som er gjort av støyen fra løypa er lite relevant.

– Poenget er jo at man tar bort stillheten, ikke at støyen blir redusert til et akseptabelt nivå, skriver han. Riesto mener det fredelige området rett ved bykjernen er unikt og et viktig trekkplaster for reiselivet.

Han påpeker også at løypa er lagt i nedslagsfeltet til byens drikkevann – noe som ikke er utredet.

– Alle som har sett en skuterløype forstår at når snøen smelter bort utpå våren, så blir det en ikke ubetydelig kjemisk forurensning av oljeprodukter i smeltevannet, skriver han.

Miljø-løype?

Men også tilhengerne av løypa argumenterer med miljø og folkehelse. Roar Johnsen i Vestre Jakobselv mener det vil gi mindre biløring mellom dagens løypenett, og skriver at også små barn, gamle og syke får mulighet til å komme seg til skihytta.

Helene Vannebo Pedersen mener det samme, og skriver at løypa gir folk mulighet til å starte skituren på fjellet og oppleve nye områder.

– Det er unaturlig at traseen på Varangerhalvøya brytes med en mil, mener hun.

– Det må jo være mye bedre å ha en løype mellom øst og vest, slik at man slipper å bruke bil for å frakte skutere til en parkeringsplass som blir stappfull i helger og høytider, påpeker Vidar Ratikainen.

Fortsatt ryper i skuterløypa

Sissel Øyen Pedersen mener argumentene mot traseen minner om debatten da skuterløypa mellom Vasavannet og Skallelv ble åpnet.

– Det ble påstått at det ville generere altfor mye trafikk og støy, og ødelegge for både dyreliv, skigåing og friluftsliv. Det har ikke gått på bekostning av noe, skriver Pedersen. Hun viser til at rypene fortsatt beiter i risene ved løypa, og at moderne skutere med firetaktsmotorer gir stadig mindre støy.

– De som foretrekker ski har hele Varangerhalvøya og nasjonalparken å boltre seg på. Hvorfor er det så vanskelig å akseptere noen få kilometer til skuterløype, spør Pedersen.