Fiskekvoter forsvinner ut av fylket: – Må vurdere å iverksette tiltak

I fjor støttet partiet regelendringen om å tillate salg av fiskekvoter ut av fylket – noe som har ført til at Finnmark har fått 37 færre fiskekvoter.

Ingallill Olsen

VIL HA ENDRING: Leder av Finnmark arbeiderparti Ingalill Olsen mener det ideelle ville ha vært kvoter knyttet til steder eller områder

Foto: Stian Strøm/NRK

Nå sier leder av Finnmark arbeiderparti, Ingalill Olsen, at partiet må se på saken på nytt.

– Når året er omme så må man vurdere å iverksette tiltak hvis dette fortsetter. Vi ønsker ikke at Finnmark skal få færre kvoter og mindre fisk til land.

I fjor sommer gav Fiskeridepartementet grønt lys til å selge kvoter ut og inn av Finnmark.

Det viste seg raskt at kvotestrømmen gikk ut av fylket, men statssekretær Ronny Berg forsikret i fjor høst at kvotestrømmen ut og inn ville jevne seg ut.

Det har det ennå ikke gjort. Kvotestrømmen har fortsatt.

Ett år etter har Finnmark mista 46 kvoter og fått 9 nye kvoter, noe som betyr at Finnmark har 37 færre kvoter enn for et år siden. Det betyr at bare for torsk er retten til å fiske netto vel 2000 tonn årlig gått ut av fylket.

Fisker Terje Andersen

MOT KATASTROFE: Terje Andersen i Berlevåg sier at det ikke er kapital i Finnmark til å kjøpe hans fartøy.

Foto: Bård Wormdal

Flere på vei ut

Dessuten, flere kvoter er på vei ut.

Bare i Berlevåg er det flere, blant annet rettighetene for et av de større fartøyene i fiskeværet, Reinbøen, sier eier Terje Andersen.

– For det første er det seks arbeidsplasser ombord som forsvinner. All den skatten som kommunen får fra båten. Dessuten blir båtens ti egnere uten arbeid. Det her er en katastrofe for Berlevåg kommune vil nå jeg si.

Statssekretær Ronny Berg er ikke bekymret. Han mener han ikke tok feil da han i fjor høst sa at kvotestrømmen ville jevne seg ut.

Berg mener årsaken er at det har vært for fristende å gå over til fiske uten fiskerettigheter knyttet til båt. Det vil departementet nå endre på.

Ronny Berg

LOVTE: Da kvotestrømmen ut av fylket startet i fjor høst lovte statssekretær Ronny Berg at kvoter ut og inn av fylket ville jevne seg ut. Etter den tid har kvotestrømmen ut av fylket fortsatt.

Foto: Anita Føleide / NRK

Ser bare fordeler

Statssekretær Ronny Berg ser ingen uheldige sider ved å kunne selge kvoter over fylkesgrensa.

– Jeg ser heller aldri noen som tar til ordet at det er negativt når man selger kvoter til Finnmark. Det er tross alt ni kvoter som er gått til Finnmark, da er det aldri noen i avisa for å gi kritikk for at det kommer. Når det går motsatt vei kommer kritikken internt Og det her tror jeg og er overbevist om vil jevne seg ut.

Leder av Finnmark arbeiderparti, Ingalill Olsen, sier at det nå er nødvendig med en grundig gjennomgang av hele kvotesystemet.

– Jeg tenker at det er nødvendig å gå skikkelig gjennom det her. Det er helt åpenbart. Det her er med å forsterke det. Derfor er det veldig pussig det Sandberg nå har gjort fra 1. juli ved å tillate oppkjøp mellom grupper. Da forrykket han det ytterligere.

– Bør kvotene i større grad knyttes til områder eller steder?

– Ja, jeg tenker at det hadde vært det ideelle.