Fiskerettigheter for millioner selges ut av Finnmark

Salg av fiskekvoter ut av Finnmark viser at verdier på flere titalls millioner i året forsvinner ut av fylket. Fiskeridirektoratet forventer ikke at kvotestrømmen vil snu.

Fisker Petter Gregersen på båten sin ved kai i Berlevåg

TRIST: Fiskekvota på enmannssjarken til Petter Gregersen er verdt mellom tre og fire millioner. Han mener båten fortsatt bør gi aktivitet i Berlevåg, men frykter at den ved salg vil forsvinne ut av fylket.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Tida for å bli pensjonist nærmer seg for fisker Petter Gregersen(69) i Berlevåg.

Fiskekvota for enmannssjarken hans er verdt flere millioner kroner, og vil trolig bli solgt ut av fylket.

Det salget skjer med tungt hjerte.

– Det er blitt så galt nå at jeg ikke liker å tenke på det.

– Betyr utsiktene til å bli mangemillionær ved å selge til markedspris noe for deg?

– Nei, jeg har innretta meg sånn at jeg egentlig ikke trenger de pengene, sier Gregersen.

Fisker Petter Gregersen på båten sin i Berlevåg

KRITISK: Fisker Petter Gregersen sier at han ikke trenger millionbeløp for kvota for pensjonisttilværelsen.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Torsk for titalls millioner

Flere fiskere i Berlevåg nærme seg pensjonsalder og er i samme situasjon som han.

Det siste året har Finnmark mista 46 fiskekvoter ut av fylket og fått ni fiskekvoter inn, etter at det ble tillatt å selge kvoter på tvers av fylkesgrensene i nord. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet.

Det betyr at retten til å fiske over 2000 tonn torsk er gått ut av fylket siden i fjor sommer.

Bare førstehåndsverdien av de tapte fiskerettighetene for torsk er på omlag 40 millioner i året med dagens priser. I tillegg kommer verdien av andre fiskeslag som sei og hyse.

Fiskeridirektoratet forventer ikke at kvotestrømmen vil snu.

LES: Fiskeflåten har blitt nærmest halvert

Også større fartøy

Berlevåg står også foran tap av et større kystfartøy, Reinbøen, med alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, sier eieren Terje Andersen.

– For det første er det seks arbeidsplasser ombord som forsvinner. Det samme gjør all skatten kommunen får fra båten, sier han og fortsetter;

– Båten har også ti egnere som vil bli uten arbeid. Dette er etter min mening en katastrofe for hele Berlevåg kommune, sier Andersen.

Fiskebåten Reinbuen

UT AV FINNMARK: Reinbøen med et mannskap på seks ombord har i tillegg 10 egnere på land. Alt dette vil trolig forsvinne ut av Finnmark.

Foto: Bård Wormdal

– Hele regelverket må endres

Selve båten Reinbøen er nærmest verdiløs, men kvotene er verdt mellom ti og tolv millioner kroner. Verdien er tidoblet siden båten ble kjøpt i 1997.

Penger for kvote som Andersen ved salg kan putte i egen lomme, men altså med stor fare for å radere mange arbeidsplasser i hjemkommunen.

Andersen mener det er på høy tid å endre på hele regelverket.

– Jeg har sett fra dag én da de begynte med kvoter at vi kom til å tape her oppe. Vi har for lite pengesterke samfunn som kan være med på å by og kjøpe på det her.

Han mener at når kapitalen skal regjere, så er det veldig enkelt å se hvor det bærer hen med kvotene.

– Politikerne vi har i Finnmark må sette seg ned for å se på ei løsning. For det er garantert at Finnmark vil bli avmagra der de største kvotene forsvinner, sier fisker Terje Andersen.

Fisker Terje Andersen

BETENKT: Fisker Terje Andersen kan få mellom ti og tolv millioner for kvota til båten Reinbuen når han slutter som pensjonist. Andersen mener fiskeretten må forbli i Berlevåg.

Foto: Bård Wormdal