NRK Meny
Normal

Fikk tillatelse til å slippe ut 35 tonn vaskekjemikalier i sjøen

Slapp ut 12 kubikkmeter ved en feil under operasjonen.

Melkøya

Da Statoil skulle utføre selve vaskeoperasjonen den 16 november, så skjedde det en feil under påfyllingen av vaskevannet.

Foto: Erik Lieungh

Miljødirektoratet ga sin tillatelse i midten av november til et utslipp av 35 kubikkmeter vaskekjemikalier.

Bakgrunnen var at Statoil hadde en lekkasje i oktober og skulle utføre en driftsstans. Mens anlegget var nede ønsket de å utnytte situasjonen til å rengjøre deler av kjølesystemet sitt.

Kjølesystemet blir begrodd av små sjøorganismer, og oljeselskapet foreslo å benytte såpeforbindelser med syre, samt lut i vaskevannet.

Var kritisk i utgangspunktet

Saken ble sendt ut på høring hos Miljødirektoratet. Under høringen kom det fram flere innspill, blant annet fra Greenpeace.

– Utslipp av gule kjemikalier er forbudt og bør ikke forekomme. 35 tonn er et betydelig volum. Statoil bør pålegges å samle opp alle kjemikalier som er planlagt brukt i vaskingen, skrev Truls Gulowsen i Greenpeace.

Miljødirektoratet på sin side mente vaskekjemikaliene ikke ble ansett som giftige for marine organismer og er lett nedbrytbare. Dermed fikk Statoil tillatelse.

Truls Gulowsen, Greepeace

Truls Gulowsen i Greenpeace er skeptisk til at Statoil i det hele tatt fikk tillatelse til å slippe ut vaskevannet i sjøen.

Foto: Greenpeace

Gulowsen er uenig i avgjørelsen:

– Disse er potensielt miljøskadelige. Vi forstår ikke hvorfor de får tillatelse til dette, sier han til NRK.

– Men nå sier Miljødirektoratet at dette ikke er skadelig?

– Problemet vårt er at de sier det skal være nullutslipp, men så er det ikke det i praksis. Det skal ikke være slik at man søker om fritak og får dette, når de egentlig ikke skal slippes ut i det hele tatt.

Åpen ventil

Da Statoil skulle utføre selve vaskeoperasjonen den 16 november, så skjedde det en feil under påfyllingen av vaskevannet.

Dette førte til at 10 kubikkmeter med vaskevann gikk ned i grunnen ved anlegget. Dette tilsvarer volumet av en vanlig søppelcontainer.

I tillegg gikk ytterligere 2 kvadratmeter med vaskevann til grunnen da de opplevde at utløpsventilen ikke holdt trykket.

Arbeidere på Melkøya

Statoil sier de har en nullutslippsfilosofi.

Foto: Erik Lieungh

– De skal ikke slippes ut i sjøen i konsentrert form, men her er det snakk om kjemikalier som er blandet ut i vaskevann før det blir ført ut 30 meter ut fra Melkøya. De er hurtig nedbrytbare. Det som havnet på land vil bli blandet ut med regnvann og overflatevann, sier Per Gonsholdt, HMS-sjef på Melkøya.

Han sier de har en nullutslippsfilosofi.

– Vi ønsker ikke å slippe ut mer enn det vi har tillatelse for. Det var godt planlagt og vi mente vi hadde kontroll. Så sto det en åpen ventil en stund, sånn sett hadde vi ikke nødvendig kontroll der og da, sier han.

Pressekontakt Øyvind Mittun i Petroleumstilsynet sier at siden årsaken til hendelsen er kjent, så kommer ikke de til å følge opp saken.

– Utslipp skal ikke skje. Vi anser dette som en enklere hendelse, og det er operatøren selv som skal følge saken opp, sier han.