Ekspedisjonskaptein fratatt passet

Arktika 2.0-ekspedisjonen skulle følge Fridtjof Nansens fotspor, men må nå overvintre på Svalbard. Kapteinen kan også bli nødt til å betale 25 000 kroner i bot.

Gilles Elkaim

Gilles Elkaim som leder ekspedisjonen Arktika 2.0 mener myndighetene på Svalbard ikke tar hensyn til FN-konvensjonen som åpner opp «uskyldig gjennomfart». På fredag må han bestemme om han godtar forelegget han har fått.

Foto: Privat / ARKTIKA 2.0

– Vi føler oss veldig alene her og blir behandlet som gangstere som entret et naturreservat, men det var aldri vår intensjon, sier Gilles Elkaim.

Elkaim er kaptein leder for ekspedisjonen Arktika 2.0. Han forteller at været i kombinasjon med teknisk feil på båten, tvang ekspedisjonen inn i en fjord på Nordaustlandet på Svalbard.

– Vindstyrken var på 50 knop og havet kokte rundt oss. For å berge båten og våre liv måtte vi søke tilflukt.

Nå risikerer Elkaim å måtte betale en bot på 25 000 kroner. Ferdsel i Duvefjorden hvor Arktika søkte tilflukt, er nemlig strengt forbudt.

Gilles Elkaim foran Arktika

Gilles Elkaim har vært på flere ulike ekspedisjoner de siste 30 årene, blant annet i Canada, Russland, Alaska og Grønland. Ekspedisjonen Arktika 2.0 skal følge Nansen fotspor.

Foto: Arktika 2.0 / Privat

Den franske ekspedisjonen reiste ut fra Kirkenes i slutten av august. Planen var å overvintre nord for Nysibirøyene, for så å fortsette ferden mot Nordpolen hvor Elkaim og kona skulle reise videre med hundeslede. Svalbard-besøk lå ikke i kortene før på tilbakeferden i 2018.

Men nå har Arktika ligget ved kai i Longyearbyen i over en måned, mens kapteinen har hatt passet sitt beslaglagt av politiet.

Gilles Elkaim og hundene på Arktika 2

De syv hundene på båten fikk ikke forlate båten de første ti dagene på Svalbard. Nå har de fått midlertidig tillatelse til å gå i land.

Foto: ARKTIKA 2.0 / Privat

– Han meldte ikke fra

– Arktika brøt flere av lovbestemmelsene som gjelder her på Svalbard. Kapteinen har dermed fått forelegg for å ha overtrådt forbud mot å ferdes på steder hvor det er ferdselsforbud hele året, for å ha innført hunder til Svalbard uten tillatelse, samt for å ikke ha meldt om hvor turen skal gå slik man skal, sier Berit Sagfossen, assisterende sysselmann på Svalbard.

Elkaim planla imidlertid ikke ferden sin til Svalbard. Han peker til FNs havrettskonvensjon som blant annet regulerer ferdsel på åpent hav. Paragrafene om «uskyldig gjennomfart» fastslår at skip, uavhengig av hvilken stat de tilhører, har rett til å passere territoriale havområder.

Konvensjonen åpner også opp for at skip kan stoppe og legge anker i slike områder, dersom en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor kontroll oppstår, såkalt force majeure (fransk for «større krefter»).

– Påtalemyndighetene ser flere overtredelser i denne saken. Vi har tatt i betraktning kapteinens forklaring om årsaken til at turen ble endret, men mener at det ikke er straffefriende omstendigheter i denne konkrete saken, sier Sagfossen.

Arktika 2

Målet med ekspedisjonen er å være klimavitne til hva som skjer på Nordpolen og i Arktis.

Foto: ARKTIKA 2.0 / PRIVAT

Vanskelig kommunikasjon

– Jeg ønsker å følge reglene. Ekspedisjonen har brukt lang tid på å få nødvendige tillatelser til ferdsel i russiske områder. Dersom alt hadde gått etter planen, hadde Arktika vært der nå, sier Gilles Elkaim.

Alle våre bevegelser på havet og alle våre planer er presentert på ekspedisjonens nettside, og jeg tok selv kontakt med myndighetene da vi endte opp i Duvefjorden.

Omstendighetene som fikk Elkaim inn i fjorden er ikke nevnt i forelegget han har fått. Han opplever kommunikasjonen med myndighetene på Svalbard som vanskelig og forteller om flere eposter han skal ha sendt ut og aldri fått svar på. Ifølge Sysselmannen, har alle eposter som er registrert i systemet blitt besvart.