Avdekket flere alvorlige brudd på viltloven

Reinpolitiet har anmeldt flere forhold etter å ha kontrollert jegere i Karasjok og Kautokeino kommuner under årets elgjakt. Både jakt med motorvogner og funn av uregistrerte slakteplasser for elg ble avdekket.

Elgjakten er i gang

Arkiv: Reinpolitiet har siden 2007 hatt fokus på kontroll i Karasjok og Kautokeino kommuner under elgjakta.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– De aller fleste jegerne hadde alt på stell og har en god jaktmoral, men dessverre fant vi i år også flere tilfeller av brudd på motorferdselloven og alvorlige brudd på viltloven, sier politioverbetjent og leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård.

Til sammen 55 jegere ble kontrollert i 10 forskjellige felt. Det ble også sendt ut en pressemelding i forkant av kontrollene om at de reinpolitiet også i år skal ha kontroll og hva de fokuserer på.

– Siden 2007 har vi hatt fokus på kontroller av elgjakta i disse to kommunene. Det er de som er først ut den 1.september.

– Våre betjenter observerte blant annet jakt fra ATV, uten at vi klarte å pågripe personen. Vi fant også to slakteplasser som ikke var meldt inn og som kan tyde på tjuvslakt, sier .

Disse forholdene er anmeldt. Politiet ønsker tips fra publikum om observasjoner på ulovlig jakt.

– Vi vet at det tas ut dyr fra områder hvor personen eller personene ikke har tilgang til å drive jakt, enten at de mangler jakttillatelse eller er inne på områder hvor de ikke har val. Disse ødelegger for andre jegere som driver lovlig og det går utover forvaltningen av elgbestanden, sier Øvregård.

Inger Anita Øvregård

Leder for Reinpolitiet Inger Anita Øvregård ønsker tips om ulovlig jakt.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Resultatene fra årets kontroll

  • 55 jegere kontrollert i 10 felt
  • 4 anmeldelser for brudd på motorferdselloven i forbindelse med elgjakta.
  • 1 forenkla forelegg for manglende skiltmontering
  • 1 anmeldelser for kjøring av ikke registrerbart kjøretøy
  • 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort
  • 1 anmeldelse for ulovlig jakt fra ATV
  • 1 anmeldelse for bruk av uregistrert motorvogn.
  • 2 anmeldelser, funn av 2 elg slakteplasser som ikke er meldt inn - tjuvslakt