– Uhørt påstand å si at alle rovdyr bør skytes

–Dette er Trump-verdier, sier leder av Naturvernforbundet i Finnmark om uttalelsen til høyrepolitiker Laila Davidsen. Det er ikke akseptabelt å skyte alle rovdyr.

– Alle rovdyr bør skytes fordi de ikke har noen verdiskapning, uttalte stortingsrepresentant for Finnmark Høyre, Laila Davidsen, til Dagbladet i helga.

Uttalelsen høster nå kritikk, og Leif Wasskog som er leder av Finnmark Venstre og leder av Naturvernforbundet i Finnmark synes ikke noe om saken.

– Det er ikke akseptabelt å skyte alle rovdyr.

– Dette er Trump-verdier

Leif Wasskog

Leif Wasskog mener at uttalelsene til Davidsen vitner om at verdiene innen norsk politikk er i endring.

Foto: VENSTRE

Leif Wasskog mener Laila Davidsen sine uttalelser vitner om at verdiene innen norsk politikk er i endring.

– Det er en uhørt påstand, og jeg synes det er veldig trist at man kommer med en slik påstand i det hele tatt. Det ser ut som at Trump-verdien har kommet inn i norsk politikk.

Kritiserer sin egen regjering

Davidsen retter kritikk mot egen regjering, som hun mener ikke har klart å følge opp rovdyrforliket som innebar bestandsmål for ulv, gaupe og jerv.

– Jeg mener vi ikke trenger dem, og jeg er generelt opptatt av at vi må ivareta næringsinteressene. Rovdyrene gir oss ingen verdiskaping, i motsetning til landbruk og reindrift. Jeg skulle gjerne sett at mitt Høyre vektla næringsinteressene høyere, sier hun til avisen.

Feil at det er for mye rovdyr i Finnmark

Davidsen sier til NRK at det blant annet har vært en stor økning i antall jerv i Finnmark de siste årene, men dette avviser Wasskog i Naturvernforbundet og Venstre.

– Vi opplever ikke at det er for mye rovdyr i Finnmark. Det kan være enkelte områder hvor det kan være problemer med blant annet jerv i forhold til reindrifta, men det kan man løse ved at man jakter litt hardere i enkelte områder, sier Wasskog.

Rovdyrforliket Davidsen sikter til, ble inngått mellom samtlige partier på Stortinget i 2011. Forliket innebar blant annet at bestandsmålet for ulv, gaupe og jerv skulle videreføres. Men også at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfarings basert kunnskap.

Hans Ole Eira leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt

Reineier Hans Ole Eira mener det er blitt for mye jerv gaupe og ørn i Finnmark.

Foto: Liv Inger Somby

– Spenstig utspill

Reineier Hans Ole Eira, leder i reinbeitedistrikt 26, Lakkonjarga og styremedlem i Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL, kaller Laila Davidsen sitt utspill som spenstig. Samtidig sier han at han tildels er enig med høyrepolitikeren.

– Jeg er ikke enig at man bør skyte alle rovdyr, noen rovdyr må vi ha i naturen våres , de har også sin misjon. Men vi prøver å begrense antall rovdyr, mener Eira.

Reindriftsutøveren mener at spesielt jervebestanden må reduseres kraftig i forhold til det bestandsmålet det er bestemt til å være. Han mene det går ut over økonomien til reineierne når det finnes dobbelt så mye jerv som det skal være.

– Hvert år mister jeg mellom femti og hundre dyr på grunn av rovdyr. Alle som driver med rein og sau har dette problemet, sier Eira.

Reineieren mener det er viktig at bestandsmålene for alle rovdyr holdes.

– Sånn jeg ser det er det det blitt verre med jerv og gaupe og ørn, det er bekymringsfylt, sier Hans Ole Eira.