Skal ta opp kampen mot mobbing

Han vil ha et arbeid hvor han må bruke hjertet. Det får han når han starter som mobbeombud i Vest-Agder fylkeskommune.

Einar Buø snakker med Celine Pettersen (t.h.) og Eirin Arntzen (t.v.)

Studentene Eirin Arntzen og Celine Pettersen kommer med innspill til Einar Buø som i desember går fra en jobb i Røde Kors til mobbeombud i Vest-Agder.

Foto: Annr Wirsching / NRK

På jobb med Røde Kors og innsamling til sultkatastrofen i Øst-Afrika.

– Jeg liker å ha en jobb der hjertet er det styrende. Det er viktig for meg. Og det har det vært i flere år nå.

Einar Buø

Einar Buø går fra jobben som daglig leder i Vest-Agder Røde Kors til mobbeombud i Vest-Agder fylkeskommune.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

At Einar Buø har et stort kontaktnett, er tydelig. Stadig stopper folk som vil snakke med ham.

– Ingen passer bedre til jobben enn han, sier Steinar Naglestad.

– Han er veldig utadvendt og har stor omsorg for andre mennesker.

Buø sier at det å utgjøre en forskjell for andre mennesker er viktig.

– Jeg skal jobbe både med enkeltindivider og på systemnivå: Skolen blir viktigste samarbeidspartner.

Einar Buø og sønnen Elias på Svalbard

Einar Buø og sønnen Elias på Svalbard.

Foto: Laila Buø / privat

Variert bakgrunn

Han har vært oppvekst- og kultursjef i Lindesnes, kultursjef på Svalbard, daglig leder i Stiftelsen Quart Festivalen, kontorsjef i Sparebanken Sør og rådgiver i YS.

Han viser et foto hvor han sitter sammen med minstesønnen, Elias, i praktfulle svalbardomgivelser. Eldstesønnen, Johannes, ble drept på Utøya.

– Vi mistet Johannes på Utøya. Det er utrolig. Når en bor på en så farlig plass som Svalbard. Og så blir han henrettet på ei innlandsøy i Norge.

– Det er egentlig uvirkelig. Men det har vært med og formet meg både når jeg jobber i Røde Kors og når jeg nå går videre som mobbeombud. Jeg har noe å bidra med for dem som er utsatt.

Einar Buø og to studenter

Einar Buø har lett for å komme i kontakt med folk.

Foto: Anne Wirsching / NRK

I mellomtiden tar han gjerne imot innspill. To studenter i Markens vil snakke om mobbing i skolen.

– Det hjelper ikke å si ifra til læreren, sier Celine Pettersen.

– Da blir du bare enda mer flau.

– Men hvordan skal en da øke bevisstheten for å unngå det, spør Buø.

– Opprett arenaer der folk kan melde fra uten å bli navngitt, sier Eirin Arntzen.

Plaging, trusler, utfrysing

Resultater fra Elevundersøkelsen 2016–17 viser at 4,9 prosent av elevene på 7. trinn og 4,9 prosent på 10. trinn i Vest-Agder blir mobbet. 2,9 prosent av elever i VG1 sier de blir mobbet.

I Ungdata-undersøkelsen ble ungdommene spurt om de har vært utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritiden.

På ungdomsskolen svarte åtte prosent jenter og syv prosent gutter i Vest-Agder at de blir utsatt for plaging og lignende hver 14. dag eller oftere, mens det på videregående skole er seks prosent jenter og fire prosent gutter som rapporterer dette.

– Må få alle inn

I dag har seks fylker mobbeombud. Om vel to måneder starter Einar Buø som Vest-Agder fylkeskommunes første mobbeombud.

– Når noen faller utenfor, har både individet og samfunnet et problem. Vi må få alle inn. I det øyeblikket noen faller utenfor, er det kritisk, sier Einar Buø.

Han vil ha et arbeid hvor man må bruke hjertet. Einar Buø har vært både kultursjef og oppvekstsjef. Nå er han daglig leder i Vest-Agder Røde Kors og er påtroppende mobbeombud i Vest-Agder fylkeskommune.

– Vi må få alle inn. I det øyeblikket noen faller utenfor, er det kritisk, sier påtroppende mobbeombud, Einar Buø.