Hopp til innhold
Det var en spesiell dom som ble lest opp i Oslo tingrett i dag. For første gang har nordmenn blitt dømt for å ha bestilt drap på pakistanske statsborgere, der drapshandlingene har skjedd i Pakistan.

Æresdrap vurderes på lik linje med andre drap

Det slås fast i dommen som falt i Oslo tingrett om trippeldrapet.