Hopp til innhold

21 års fengsel for å ha bestilt trippeldrap i Pakistan

Et ektepar er dømt til 21 års fengsel for å ha beordret drap på svigersønnen, hans bror og hans far i Pakistan. Ektemannens bror er dømt til 17 års fengsel.

Tanveer Abbas

Tanveer Abbas ble drept for tre år siden. Broren hans mener rettferdigheten har seiret etter at svigerforeldrene til Tanveer ble funnet skyldig i å ha drept ham.

Foto: Privat / NRK

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett fredag.

Ekteparets svigersønn, hans bror og far ble drept med flere skudd i Pakistan i mai 2013. Påtalemyndigheten mener mannen og kona på 68 og 54 år bestilte drapene etter at datteren i hemmelighet hadde giftet seg uten deres samtykke. Familien skal ha bestilt drapene for på gjenopprette familiens ære.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor, fikk de samme straff som nå lagmannsretten har idømt dem – ekteparet fikk 21 års fengsel. Mannens bror (58) ble idømt 17 års fengsel. Alle tre anket da på stedet – ekteparet fordi de mente seg uskyldige, mens broren fordi han mente straffen var for streng.

– Ingen provokasjon

Ankesaken har pågått i Borgarting lagmannsrett siden 13. september. Aktor la tidligere i desember ned påstand om fengsel i 21 år for ekteparet og 19 år for ektemannens bror. Juryen i lagmannsretten fant alle de tre skyldige 5. desember.

– I denne saken er det tale om tre overlagte drap. Det foreligger ingen provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende. Drap på grunn av opplevd tap av ære fordi et ekteskap er inngått uten foreldrenes viten og samtykke, kan åpenbart ikke bedømmes mildere enn andre overlagte drap, fastslår lagdommerne i dommen.

Ikke formildende at de er vokst opp i annen kultur

Retten mener det heller ikke kan legges vekt på at de tiltalte har vokst opp i en annen kultur. De kom som voksne til Norge på 70- og 80-tallet.

– Det kan ikke få betydning at de tiltalte er oppvokst i en kultur der noen ser annerledes på straffverdigheten av såkalte æresdrap.

De tiltalte i trippeldrapssaken

De tiltalte i trippeldrapssaken.

Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Alle de tre tiltalte er bosatt i Norge, mens drapsofrene var bosatt i Pakistan.

En av de andre som skal ha vært med på drapet er fortsatt på frifot. Han skal ha rømt fra Pakistan til De forente arabiske emirater som Norge ikke har noen utleveringsavtale med.

– Av allmennpreventive hensyn er dette veldig viktig overfor det norsk-pakistanske miljøet. Saken handler om ære, og gir et viktig signal om at man ikke kan gjenopprette ære ved å ta liv uten at man også risikerer å bli straffeforfulgt i Norge selv om drapene skjer på utenlandsk jord, sier statsadvokat Guro Hansson Bull til NTB.

– Vi ser at det er ulike holdninger til jenter og kontroll av jenter og ære, og at det faktisk kan være et problem i deler av det norsk-pakistanske miljøet. Dette gjelder ikke majoriteten, men bare en liten gruppe. Men det er viktig at man når dem også – at vi får dem til å forstå alvoret, fortsetter hun.

– Mener seg uskyldig dømt

Etter juryens kjennelse tidligere i desember ble det ampert i retten.

– Jeg er uskyldig dømt skrek den tiltalte kvinnen mens hun kastet gjenstander i rettssalen rundt seg.

Kvinnen ble etter hvert tatt hånd om av rettsbetjentene og ført ut av salen. På veien ropte hun ut flere skjellsord til en av de etterlatte som satt i salen.

Også mannen mener seg uskyldig.

– Han er veldig skuffet og frustrert. Han har sittet og ventet på å renvaske seg i disse tre månedene som saken har vært oppe i retten for ankebehandling, sa forsvarer Abdelilah Saeme til NRK

Den dømte broren til svigerfaren innrømmet i fjor å ha vært med på ugjerningen. Det er årsaken til at han får fire år mindre i fengsel enn de to andre dømte.

I tingretten ble det fastslått at denne tilståelsen utvilsomt har vært viktig for rettens vurdering av de øvrige bevisene.

– Jeg er fornøyd med at min klient får to år lavere straff enn påtalemyndighetens påstand, sier 58-åringens forsvarer, advokat Martin Hay, til NTB.

Han sier det ikke er bestemt om de vil anke straffutmålingen og eventuelt saksbehandlingsfeil.

De domfeltes begjæring om ny behandling av de etterlattes erstatningskrav har ikke ført fram. Alle tre ble dermed dømt til å betale tre pårørende i Pakistan i overkant av 700.000 kroner i oppreisningserstatning og erstatning for påførte og fremtidige utgifter.

Det var ingen dissens på noen punkter hos de tre lagdommerne.

Fornøyd påtalemyndighet

For første gang har nordmenn blitt dømt for å ha bestilt drap på pakistanske statsborgere, der drapshandlingene har skjedd i Pakistan.

– Dette er en svært viktig dom. Den gir et veldig sterkt signal om at man kan ikke befinne seg i Norge og så bestille drap i utlandet og tro at man skal komme unna med det. Det går ikke, sier statsadvokat Guro Hansson Bull til NTB.

Bakgrunn:

AKTUELT NÅ