Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge.

Sju ting å vite om snøkrabben

Bli kjent med krabben som startet «krabbekrigen» mellom Norge og EU.