Hopp til innhold

Norske fiskere mistenkes for mulig omfattende ulovlig snøkrabbefiske

150 snøkrabbeteiner bar merke fra samme norske fartøy.

Snøkrabbeteiner stables ombord på Fiskeridirektoratets innleide fartøy, bilde tatt under Fiskeridirektoratets nordligste tokt noensisse, i Svalbardsonen, august 2019.

OPPDAGET UNDER OPPRENSKING: De 150 ulovlige teinene ble oppdaget under det første opprenskingstoktet norske myndigheter har gjennomført på opp mot 77 grader nord. Bildet er tatt under toktet, men gjengir ikke de omtalte krabbeteinene.

Foto: Fiskeridirektoratet

Politiet i Troms vil etterforske norske fiskere for ulovlig snøkrabbefiske i Svalbardsonen.

Under Fiskeridirektoratets nordligste opprenskingstokt noensinne, i august 2019, ble mer enn 1200 snøkrabbeteiner hentet opp fra havbunnen.

Målet var egentlig å renske havbunnen for etterlatte eller tapte fiskeredskaper.

Dette for å hindre såkalt «spøkelsesfiske» og redusere mengden søppel i havet.

Nå er det klart at 150 av teinene hadde samme kjennemerke. Fiskeridirektoratet mener disse tilhører én og samme norske aktør. Denne er nå anmeldt til politiet.

Snøkrabbeteinelenke i vase, bilde tatt under Fiskeridirektoratets nordligste tokt noensisse, i Svalbardsonen, august 2019.

I 2019 ble det under opprenskingstoktet fjernet 25 kilometer garn, 1242 krabbeteiner, 57.000 meter tauverk, 800 meter vaier, en reketrål, en hvitfisktrål, to snurrevader og en merd fra havbunnen.

Foto: Fiskeridirektoratet

Var tydelig merket

Gjermund Langedal er seniorrådgiver ved Fiskeridirektoratet i Bergen. Han har ansvar for toktet. I perioder er han også med som leder.

– Det var snøkrabbe i teinene. De sto i aktivt fiske og med fartøymerke på, og det i en periode der snøkrabbefisket er stengt og derfor ulovlig, sier Langedal.

Norge har over tid utviklet et snøkrabbefiske i Svalbardsonen.

Myndighetene vet at det stadig blir liggende igjen fiskeredskaper på bunnen av havet. Noen mistes eller blir etterlatt på grunn av dårlig vær. Da skal det rapporteres til Kystvakta.

Etterlatte teiner vil fortsatt fiske krabber, men uten at disse blir hentet opp av havet. Det er dette som kalles «spøkelsesfiske».

Opprensking er derfor viktig for å redusere faren for at arter dør en unødig og uetisk død. Det er også viktig for å hindre at mikroplast sprer seg i havet.

Gjermund Langedal

Gjermund Langedal har ansvaret når Fiskeridirektoratet gjennomfører den årlige opprenskingen av havbunnen.

Foto: Privat

Sjeldent beslag

Det er ikke vanlig at man under slike tokt også gjør beslag av mange norske snøkrabbeteiner, som er i aktivt og ulovlig fiske. Og med enkelt synlige kjennemerker.

Det sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Ronny Bratten.

– Det som har vært anmeldt tidligere er at fiskere ikke har røktet redskapene ofte nok, eller at de har stått igjen etter at fisket er over. Jeg kjenner ikke til at norske rederier eller fiskere har vært dømt for ulovlig snøkrabbefiske i området.

Troms politidistrikt har ansvar for å etterforske forhold i Svalbardsonen. Der kjenner man kun til tre andre slike anmeldelser mot norske fiskere.

Snøkrabbe

Norge mener snøkrabben er norsk. Det er likevel ikke ofte at norske fiskere anmeldes for ulovlig snøkrabbefiske i området, selv om flere utenlandske har vært dømt.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ingen norske har vært dømt

Om de 150 ulovlige teinene er gjenglemt, eller om de har vært satt ut med vilje og viten om at fisket var ulovlig, vil den videre etterforskningen avdekke.

Troms politidistrikt skal ha samtaler med Fiskeridirektoratet og vil i løpet av kort tid avgjøre den videre etterforskningen.

– Fiskeridirektoratet mener bruket er identifisert på en slik måte at de mener det stammer fra én norsk aktør, sier påtaleansvarlig Mona Madsen.

Snøkrabbefisket er forholdsvis nytt, og snøkrabben er også kjent som årsaken til «krabbekrigen» mellom Norge og EU.

Hvert fiskende fartøy kan ha flere tusen teiner.

Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge.

Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge.

I februar 2018 ble et rederi fra Latvia dømt for ulovlig fiske av snøkrabbe i samme område. De ble dømt til bot og inndragning på 1,2 millioner kroner.

EU hadde gitt rederiet tillatelse til fiske av snøkrabbe. Dette protesterte Norge mot.

I februar 2019 slo Høyesterett fast at Norge har full anledning til å straffe fartøy som fisker snøkrabbe i vernesonen ved Svalbard.

Likevel har EU fortsatt å gi lisenser til å drive snøkrabbefiske ved Svalbard. EU mener Norge bryter Svalbardtraktaten fordi norske og utenlandske fartøy blir forskjellsbehandlet.

Norske myndigheter mener snøkrabben tilhører Norge.

Det hører likevel til sjeldenhetene at norske fiskere tas for ulovlig snøkrabbefiske i området.