Hopp til innhold

Lagmannsretten støtter opp om Norges syn på Svalbardtraktaten

Borgarting lagmannsrett gir den norske stat medhold i at Svalbardtraktatens geografiske rekkevidde gir Norge tillatelse til å straffe ulovlige krabbefiskere.

Snøkrabbebåten «Senator» i Kirkenes

Dette er båten som har vært i stridens kjerne. Det latviske rederiet Sia North Star Ltd eier båten, og har nå tapt i rettssaken mot den norske stat.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi er svært godt fornøyde med lagmannsrettens dom, som gir solid støtte til norske myndigheters veletablerte syn på Svalbardtraktatens geografiske rekkevidde.

Det sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Rett24.

Uttalelsene kommer etter at lagmannsretten ga den norske stat medhold i saken mot det latviske rederiet Sia North Star Ltd.

Rederiet ble dømt for ulovlig fangst av krabber, og gikk til sivil sak mot Fiskeridepartementet. Selskapet mener Svalbardtraktaten gjelder på hele sokkelen, og ikke bare innenfor tolvmilsgrensen.

Vurderer å anke saken til Høyesterett

Ifølge rederiets prosessfullmektig, Hallvard Østgård, sier dommen ikke er overraskende.

– Dette er en stor statsrettslig problemstilling, så at lagmannsretten ville komme til dette resultatet var ingen overraskelse.

Likevel vil de nå vurdere å anke saken til Høyesterett.

– Det skal vi ta stilling til de nærmeste dagene. Men vi har hele tiden hatt den formening at denne saken kommer til å ende i Høyesterett uansett hvilket utfall den ville få i lagmannsretten, sier han og legger til;

– Vi mener lagmannsretten tar feil, og at dette er et spørsmål som hadde egnet seg best for en internasjonal domstol, så vi får se om den havner der til slutt.

Les også: Norge og EU i heftig krangel om fisken rundt Svalbard

Joint Viking 2017 Joint Viking 2017 Inspektører blir hentet av lettbåt, Kv Svalbard i bakgrunnen
Joint Viking 2017 Joint Viking 2017 Inspektører blir hentet av lettbåt, Kv Svalbard i bakgrunnen

Bakteppet er «snøkrabbesaken»

Saken har vært oppe i den norske rettssystemet tidligere. Da dreide problemstillingen seg om traktatens likestillingsprinsipp. Denne gangen tar domstolen for seg traktatens geografiske rekkevidde også.

Bakteppet er den såkalte «snøkrabbesaken».

Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge.

Innvandrerkrabben fra øst har skapt en isfront mellom EU og Norge.

Striden om snøkrabben har ført til et betent forhold mellom Norge og EU, og har tidligere også vært tema i Høyesterett.

I november 2017 slo Høyesterett fast at Norge har råderett over kontinentalsokkelen og kan straffe fiske i det såkalte Smutthullet, et område som ligger øst for vernesonen ved Svalbard.

Den norske stat mener at de etter Svalbardtraktaten har rett til å straffe både norske og utenlandske krabbefiskere, som uten tillatelse har satt ut teiner på norsk sokkel i området rundt Svalbard.

En slik forståelse det latviske rederiet legger til grunn vil potensielt kunne åpne for at andre land starter leting etter olje, gass og mineraler i området, skriver Rett24.