Hopp til innhold

Fra nyttår får kommunene økt ansvar for rus og psykisk helse: Frykter kompetansen er for lav

Har du et rusproblem eller en psykisk lidelse, skal kommunen din fra januar kunne tilby deg øyeblikkelig hjelp og en seng med fagfolk rundt. Skeptisk til om det vil fungere, sier Mental Helse og fagfolk.

Tonelise Holm i Mental Helse
Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– På papiret er det en fin reform. Men når det kommer til handling er jeg mer skeptisk, sier Tonelise Holm, fylkesleder for Mental Helse i Akershus.

– Må styrke staben

Fra første januar skal kommunene etablere øyeblikkelig hjelp-plasser til personer med krise som følge av rus eller psykisk lidelse alene.Det en del av Samhandlingsreformen, som gir kommunene mer ansvar for pasienter.

Fra før har kommunene opprettet det som kalles KAD, kommunale akutte døgnplasser for somatikk. Nå skal det samme tilbys mennesker som har en mindre krise knyttet til rus og psykisk helse.

Anne Kristine Bergem
Foto: Legeforeningen

– Det betyr at det på en slik avdeling i kommunen må være kompetanse til å ivareta psykisk helse, sier Tonelise Holm.

  • LES OGSÅ:

Hun får følge av leder av Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem.

– Lav kompetanse

– Vil kommunene ha vilje og evne til å prioritere dette? Intensjonen er god, men det er lav kompetanse på psykisk helse på legevaktene. De skal i en travel situasjon avgjøre om en pasient skal hit eller dit, sier hun.

Ved Helsehuset i Askim i Indre Østfold skal pasienter fra nyttår få tilbud om hjelp til rusproblemer og psykiske lidelser, i samarbeid med andre kommuner. Ifølge konstituert daglig leder Kristian Devold krever den nye reformen at de skaffer fagfolk innen psykisk helse og rus.

– Vi må se på om vi må øke den psykiatriske kompetansen, for i dag driver vi stort sett med somatikk. Men vi har mulighet for å ta rus og psykiatri inn på Helsehuset.

– Uklart hvem pasienten er

I retningslinjene fra Helsedirektoratet heter det at det nye døgntilbudet skal gjelde pasienter med "lettere og moderate psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer, ofte i kombinasjon med somatiske plager....der innleggelse er nødvendig for å roe eller avhjelp en vanskelig livssituasjon".

Barbro Kvaal er kommuneoverlege for de to småkommunene Marker og Trøgstad, som skal bruke Helsehuset i Askim når rus- og psykiatripasienter trenger øyeblikkelig hjelp.

– Jeg synes dette er litt uklart. Det er vanskelig å se hvor stort man skal dimensjonere tilbudet, hvilken type behandling som skal gis og hvilken kompetanse må man ha, påpeker hun.

– Trenger ikke gjøre så mye

Helsedirektoratet er ikke like bekymret som brukerne og fagmiljøet. Direktør for førstelinjehelse, Svein Lie, mener dette skal gå bra.

– Personellet må ha rutiner for å håndtere psykiske lidelser inntil et visst nivå, og heller be om hjelp ved behov. Det er ikke lagt til grunn at man skal trenge en psykiatrisk sykepleier på en slik avdeling, sier Lie.

AKTUELT NÅ