– Vi mangler flere sykepleiere enn noen gang

Aldri har behovet for sykepleiere i kommunehelsetjenesten vært større. På ett år har mangelen på sykepleiere ute i kommunene økt med 40 prosent.

Sykepleiermangel

Maren Mosand (t.h.) er en av pasientene til sykepleier Sonja Heggvold Engan. Mosand er fornøyd med behandlingen hun får, på tross av at sykepleieren har et stramt tidsskjema nå på sommeren.

Foto: Malin Jørnholt / NRK

I tillegg er det enormt stor etterspørsel etter spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten. På samme tid i fjor manglet det 200 spesialsykepleiere i Norge, i dag mangler det 600. Det vil si en økning på hele 200 prosent på ett år, kommer det frem i NAVs seneste bediftsundersøkelse.

Størst konsekvenser på sommeren

Sonja Heggvold Engan tar blodprøve på Maren Mosand på Flå eldresenter i Melhus kommune. Og det er langt fra den eneste blodprøven hun tar denne dagen.

Det er nå på sommeren at sykepleiermangelen får størst konsekvenser. Det er vanskelig å få kvalifiserte vikarer om sommeren. Dermed må de faste sykepleierene i kommunehelsetjenesten ta på seg ekstra vakter og ekstra ansvar.

– Halvparten av de ansatte er ute i ferie nå. Når ikke vi får vikarer med samme kompetanse som vi har, blir det jo mye mer å gjøre for oss som er på jobb. Vi må ta på oss arbeidsoppgavene til kollegaene våre, forteller Heggvold Engan.

– Få opp lønningene

På tross av rekordhøye søkertall til sykepleierutdanningen de siste årene, står det fremdeles en rekke ledige sykepleierstillinger ledige rundt i kommunene.

Kari Værnes Fiske

I år mangler det 3300 sykepleiere, mens det manglet 2350 på samme tid i fjor. Det synes nestleder i Sykepleierforbundet i Sør-Trøndelag, Kari Værnes Fiske, er bekymringsfullt.

Foto: Malin Jørnholt / NRK

Nestleder i Sykepleierforbundet i Sør-Trøndelag, Kari Værnes Fiske, forteller at det er mer attraktivt å jobbe på sykehusene enn på sykehjem, i hjemmesykepleien og andre deler av kommunehelsetjenesten.

– Vi trenger et realt sykepleierløft. Vi må få opp lønningene, særlig innen kommunehelsetjenesten. Arbeidsgiver må tørre å satse på hele stillinger og klare å få til gode turnusordninger som er forenelig med familie og et liv utenom jobben.

Hun forteller videre at utviklingen er svært negativ og viser til NOVAs rapport om at det vil mangle 28.000 sykepleiere i Norge innen 2035.

Truer pasientsikkerheten

Værnes Fiske mener at det har blitt et større behov for sykepleiere ute i kommunene etter samhandlingsreformen.

– Det er behov for mye kunnskap. Mye av behandlingen som skjedde på sykehusene tidligere skjer nå ute i kommunene. Dermed er behovet for både sykepleiere og spesialsykepleiere større.

Hun er bekymret over utviklingen og mener situasjonen i dag er såpass ille at det går ut over pasientene.

– Sykepleierne får for store områder å holde oversikt over. De får et alt for stort ansvar. Og det er jo bekymringsfullt i forhold til pasientsikkerheten. Det å ha en stresset sykepleier som ikke klarer å holde oversikt, det er jo ikke positivt.