Hopp til innhold

Blir ikke hentet av kommunene: Sterk økning i korridorpasienter på sykehusene

Antall utskrivningsklare pasienter på korridor øker på sykehus over hele landet. Kommunene har ikke kapasitet til å ta imot pasientene som trenger mer oppfølging.

Korridorpasient Sykehuset Levanger

En av mange pasienter som må ligge på korridoren på Sykehuset Levanger. Så langt i år har 124 utskrivningsklare pasienter ventet på korridor eller er flyttet fra rom til rom på dette sykehuset.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

I fjor økte antallet liggedager for ferdigbehandlede pasienter ved alle helseforetakene i Norge. Økningen var på 50 prosent i Helse Nord og 38 prosent i Helse Midt-Norge. Mens økningen for hele landet var på 18 prosent.

– Vi har fulgt denne utviklingen over lengre tid. Vår største bekymring og utfordring er at dette kan føre til høyt belegg på mange sykehus og at pasienter ikke blir behandlet fort nok, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu.

Mange bak skjermbrett

Ved Sykehuset Levanger må mange ferdigbehandlede pasienter ligge bak skjermbrett i korridorene eller de flyttes fra rom til rom. Slik har situasjonen vært for 124 pasienter til nå i år. Antallet liggedøgn har økt med over 40 prosent i år.

– For avdelingen er det en stor utfordring. Først og fremst for pasientene som trenger et tilbud etter at de er ferdigbehandlet hos oss. Det medfører et økt belegg og et kapasitetsproblem, sier avdelingsoverlege på medisin, Carl G. Platou.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har 869 utskrivningsklare pasienter ventet på oppfølging i kommunene ved utgangen av mai. Det er nesten 300 flere pasienter enn på samme tid i fjor.

AHL-senteret ved St. Olavs Hospital

Mange utskrivningsklare pasienter ligger på St. Olavs hospital. Pasientene blir ikke hentet for videre oppfølging i kommunene. Sykehuset har hatt 2212 ekstra liggedager for disse pasientene ved utgangen av mai.

Foto: Ole Kr. Tangen

Går ut over pasientene

– Utfordringa er betydelig. Vi har hatt møter med noen av kommunene om situasjonen for å komme oss ut av denne situasjonen. Tilbakemeldinga er at det jobbes iherdig i kommunene for å ta imot utskrivningsklare pasienter, sier klinikkleder på medisin og rehabilitering på Sykehuset Levanger, Klas Erik Hagstrøm.

Klas erik Hagstrøm, klinikkleder medisin og rehabilitering

Klinikkleder på medisin og rehabilitering på Sykehuset Levanger, Klas Erik Hagstrøm, studerer tall som viser kraftig økning av ekstra liggedøgn for utskrivningsklare pasienter.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Hvor uheldig er det med korridorpasienter?

– Når det blir så mange utskrivningsklare pasienter utfordrer det pasientsikkerhet og personvern. Det er også en betydelig arbeidssituasjon for helsepersonell, sier Hagstrøm.

Tar plass for andre pasienter

Samhandlingsreformen ble innført i 2012 noe som har betydd at pasienter får en større del av helsetjenestene og oppfølgingen i kommunene.

Kommunene må betale 4.600 kroner per døgn for pasienter som er utskrivningsklare ved sykehusene.

– Det dekker ikke utgiftene, men dette er ikke fokuset vårt. Det handler om pasientsikkerhet og at korridorpasienter kan fortrenge plassen til andre. Ferdigbehandlede pasienter krever også pleie og omsorg og da kan de ta plass for øvrige pasienter, sier Hagstrøm.

Har ikke plass i kommunen

Blant kommunene som har flest korridorpasienter er Levanger som til nå i år har hatt ferdigbehandlede pasienter på sykehus i totalt 592 dager.

– Det handler om redusert kapasitet. Vi har ikke rukket å bygge opp raskt nok for å dekke opp en stor etterspørsel. Det tar tid å bygge hus og rehabilitere gamle hus, sier kommunalsjef for helse, Jon Ketil Vongraven.

Nedlagt sykeheim Breidablikktunet

Sykeheimen på Breidablikktunet i Levanger ble lagt ned i februar. Først i høst starter arbeidet med å pusse opp lokalene, som skal bli omsorgsleiligheter. Når de er ferdig kan kommunene ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehusene enn i dag.

Foto: Eivind Aabakken/NRK