Hopp til innhold
Elevane ved Førde norsksenter tek ti år med frunnskuleopplæring på to år.

Dei tek ti års skulegang på berre to år

FØRDE (NRK): Første semester rasar dei gjennom pensum frå 1. til 4. klasse. Ungdomsskulen tek dei på eitt år.