UDI: – Skoler ikke det beste stedet for integrering

40 enslige mindreårige asylsøkere får undervisning i en nedlagt skole uten andre norske elever i bygda Røsvik i Sørfold. – Ikke enestående. Skoler er dessuten ikke det beste stedet for integrering, mener UDI.

Enslige mindreårige asylsøkere spiller volleyball

SNART SKOLESTART: Når disse unge asylsøkere i Sørfold skal lære seg norsk, skjer undervisninga på en nedlagt skole uten norske elever.

Foto: Kari Skeie / nrk

Guttene som fra Afghanistan og Syria er mellom 15 og 18 år, og har bodd på mottaket i bygda Røsvik i Sørfold siden nyttår. Her er det ingen butikk og dårlig bussforbindelse inn til kommunesenteret. Når de neste uke skal begynne på skole skjer det i et nedlagt skolebygg – uten norske elever å praktisere med i friminuttene.

Det bekymrer guttenes verge og de ansatte ved asylmottaket, som frykter guttene blir bli stående utenfor det norske samfunnet. I fjor fikk 98 prosent av de mindreårige asylsøkerne innvilget søknadene sine.

Lars Kristian Evjenth

– Det er to mil til nærmeste butikk. Det er dårlig kollektivtilbud og det er svært få ungdommer i den aldersgruppen asylsøkerne tilhører, sier ordfører Lars Kristian Evjenth i Sørfold.

Foto: Kari Skeie / nrk

Ordføreren Lars Evjenth (Ap) sier kommunen aldri ønsket et mottak her, nettopp fordi det gjør integreringen vanskelig.

– Det er to mil til nærmeste butikk. Det er dårlig kollektivtilbud og det er svært få ungdommer i den aldersgruppen asylsøkerne tilhører, sier ordføreren.

UDI: – Ikke enestående

Ifølge regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI er ikke situasjonen i Røsvik enestående.

Vi har flere mottak hvor elevene går i klasser som ikke er knyttet til en ordinær skole. Vi ser dessuten at asylsøkere som går på ordinær skole sammen med norske elever er det ikke så fryktelig mye praktisering av hverdagsnorsk i skolegården. Andre tiltak som arrangement og fotballturneringer fungerer mye bedre, sier Fridfeldt.

Bjørn Fridfeldt

Ifølge regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI er ikke situasjonen i Røsvik enestående.

Foto: UDI

Han tror de 40 guttene som bor på mottaket i Røsvik har det bra, og har et forslag til hvordan kommunen kan jobbe med integrering

En ide kan være å invitere fritidsklubben på besøk på mottaket, så får guttene være vertskap.

Han skjønner likevel at ordføreren ikke ha et asylmottak liggende så langt unna kommunesenteret.

Jeg skjønner ordføreren, men i den situasjonen vi var i hadde vi ikke anledning til å ta så veldig mange hensyn.

NOAS: – På tid å flytte

Da strømmen av asylsøkere var på det høyeste i fjor, ble mange mottak opprettet i små bygder.

– Nå er det på tide å flytte asylsøkerne til mottak til mer sentrale steder, slik at integreringen går bedre, mener Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.

Jon Ole Martinsen

Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere mener det er på tide avsidesliggende asylmottak legges ned.

Foto: Andrea Kluge / NRK

Spørsmål om pris og kvalitet

Det kan ikke UDI garantere, selv om leieavtalene UDI har inngått går ut til nyttår og det skal foretas en ny vurdering rundt hvilke mottak som skal legges ned.

Prisen spiller en viktig faktor, innrømmer regiondirektør i UDI, Bjørn Fridfeldt.

– Det sier seg selv at vi beholder de asylmottakene vi får mest igjen for. Da tenker vi både på pris og varen som leveres.

Det er ikke godt nok for NOAS. Martinsen mener det vil koste samfunnet mer på sikt hvis man velger å beholde mottak hvor asylsøkerne blir isolerte.

– Integrering er avhengig av å ha naturlige møteplasser som skole, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter.

Kvarv skole

Kvarv skole ble lagt ned i 2009. Ifølge kommunen er bygningen i god teknisk stand, har fine utearealer og gymsal.

Foto: kari skeie / nrk
Laster kart, vennligst vent...