Nordsjødykkere fikk aldri forsikringspenger.

Dette papiret viser at dei gjekk glipp av 1,3 millionar

Nordsjødykkarar fekk aldri erstatning. Her får dei sjå beviset på at det truleg var feil.