Nordsjødykker ville ikke betale bot

Måtte møte i retten da han ikke vedtok bot for å ha kjørt bil mens han snakket i håndholdt mobiltelefon.

Tønsberg tingretts lokaler.
Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

Den 67 år gamle mannen fra Tønsberg ble stoppet i en kontroll i Sandefjord sentrum i oktober i fjor. Politiet observerte mannen som kjørte mens han snakket i en håndholdt mobiltelefon.

Han bekreftet, både da han ble stoppet og i retten nesten et år senere, at han faktisk hadde kjørt og snakket mens han holdt telefonen i hånden. Men vedta boten ville han ikke da, og heller ikke når han sto i retten i september i år.

Krever erstatning

Bakgrunnen for det er en pågående sak der mannen har søkt Staten om erstatning for skader han pådro seg etter dykking i Nordsjøen. Han mener Staten skylder ham et betydelig beløp på grunn av dette.

I dommen står det: «Hans sak har ikke fått den behandlingen den skulle, hverken av politiet eller av rettssystemet».

67-åringen har forsøkt å få menneskerettighetsdomstolen i Haag til å ta hans sak, men ifølge mannen er den er blitt avvist der, fordi den ikke er fullstendig prøvet i det norske rettssystemet.

Tønsberg tingrett mener likevel at det at mannen muligens har et krav mot Staten i en annen sak, ikke har betydning for denne saken.

Dermed må mannen betale 1600 kroner i bot, 300 kroner mer enn hvis han hadde vedtatt boten med en gang. Eventuelt kan han velge å sone fire dager i fengsel. I tillegg dømmes mannen til å betale saksomkostninger på 2000 kroner.