– En stor dag for alle som har dykket i Nordsjøen

Nordsjødykkernes innsats på norsk sokkel er blitt hedret med et minnesmerke på Norsk Oljemuseum. – Regjeringen har gjort en kjempejobb, sier nordsjødykker Jan-Erik Eriksen.

Nordsjødykkerne hedret ved Oljemuseet

MINNEPLAKETT: Dykkere fra nord samlet foran minneplaketten. Fra venstre Roald Nicolaisen fra Narvik, Jan-Erik Eriksen fra Leirfjord, Halvard Hegge fra Mo i Rana, samt Torbjørn Berg fra Tromsø.

Foto: Privat

Pionerdykkerne har i en årrekke kjempet for å få erstatning etter at de utførte de historiske, men også svært helseskadelige dykkene fra sekstitallet og fram til 1990.

– Vi må bare berømme regjeringen og spesielt Fremskrittspartiet som i flere år har stått på nordsjødykkernes side i denne kampen, sier Jan-Erik Eriksen fra Leirfjord i Pionerdykkerne, som blant annet organiserer nordsjødykkere fra Nord-Norge.

Statsråd Robert Eriksson (t.h.) og Henning Haug, leder i Offshoredykkerunionen.

Statsråd Robert Eriksson (t.h.) og Henning Haug, leder i Offshoredykkerunionen.

Foto: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum.

Eriksen jobbet som nordsjødykker på 70-tallet, og mener det ga ham livsvarige skader på hjernen og sentralnervesystemet.

Det var om lag 120 dykkere og etterlatte til stede under seremonien, som ble avsluttet med festmiddag.

Kan aldri sette punktum

– Kan det settes noe endelig punktum for nordsjødykkerne?

– Et vanskelig spørsmål. Skjebnen til nordsjødykkerne kan på mange måter sammenliknes med den krigsseilerne fikk. Stortinget har kommet med en uforbeholden unnskyldning, og vi har fått kompensasjon. Men summen kan på langt nær veie opp for et tapt yrkesliv, sier Jan-Erik Eriksen til NRK.

Noen dykkere har valgt å takke nei til pengene, og har varslet at de vil gå videre gjennom rettsapparatet.

– Punktum eller ikke. Regjeringen har gjort en god jobb og avdukingen er en viktig og stor dag for alle som har dykket i Nordsjøen og våre familier, sier Eriksen til NRK.

– En verdig avslutning

Nordsjødykkerne

FIKK SKADER: Dykkerne fikk nedsatt hukommelse, nedsatt konsentrasjonsevne, og delvis svekkede kognitive evner.

Foto: NRK

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson foreslo tidligere i år at nordsjødykkerne skulle får 2,2 millioner kroner i kompensasjon i tillegg til det de har fått før. Senere ble Stortinget enige om å øke den ekstra kompensasjonen til 2,2 millioner kroner. Regjeringen foreslo også å sette opp et minnesmerke ved oljemuseet.

– Nordsjø-dykkersaken har pågått lenge, og har vært vond for mange. I dag samles vi om en verdig avslutning på nordsjø-dykkersaken. Regjeringens og Stortingets nærvær her i dag viser den nasjonale betydningen av nordsjødykkernes innsats. En innsats det står respekt av og en innsats vi verdsetter og anerkjenner. På vegne av regjeringen vil jeg takke og hedre dere som er her i dag, og alle våre nordsjødykkere, sa statsråd Robert Eriksson under avdukingen.

Beklaget

Det var i juni at et enstemmig storting ga en uforbeholden beklagelse til pionerdykkerne i Nordsjøen og den ekstra kompensasjonen. Beløpet kommer på toppen av det dykkerne ble tilkjent i 2004, nemlig 40 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Den norske staten ble i desember i fjor kjent skyldig i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene i dykkersaken. Dermed ble døra åpnet for nye rettssaker mellom dykkere og myndigheter i det norske rettsvesenet i spørsmålet om staten skulle kjennes ansvarlig.

Regjeringen tilbød dykkerne først en erstatning på 20 G, om lag 1,7 millioner kroner. Det mente dykkerne var for lite, og alle de åtte partiene på Stortinget gikk deretter inn for å høyne beløpet til 25 G. Hver dykker får dermed en erstatning på om lag 5,7 millioner kroner.