Nordsjødykker får ikke erstatning

Tidligere yrkesdykker saksøkte forsikringsselskap men tapte i retten, og må betale nesten 400 000 kroner i saksomkostninger til selskapet.

Jahn Steinkjær

Jahn Steinkjær vant ikke frem i retten.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Jahn Steinkjær fra Harstad reiste søksmål mot det som tidligere het Sparebank 1 Skadeforsikring, nå SpareBank 1 Forsikring med krav om erstatning for påført skade under arbeid som yrkesdykker i Nordsjøen i årene fra 1985 til 1991.

Forsikringsselskapet ble frifunnet i Trondenes tingrett, og saksøker må betale 386.788, 83 kroner i saksomkostninger.

– Jeg tar tapet med fatning, sier Steinkjær til NRK. Han skal i lag med sin advokat vurdere om de vil anke dommen, og vil foreløpig ikke kommentere saken ytterligere.

Steinkjær har bakgrunn som marinedykker i Forsvaret. Fra 1985 arbeidet han som luftdykker i Nordsjøen, til han ble sykemeldt i 1991 fordi han ble plaget med eksem på hendene, noe som også kalles "dykkerhender".

Måtte slutte å dykke

Han ble av samme årsak innvilget attføring i 1993, og utdannet seg derfor som sykepleier.

I 1997 fikk Steinkjær utbetalt kr 880.000 i erstatning fra Vesta. Det ble i forbindelse med erstatningsoppgjøret lagt til grunn at han ikke kunne jobbe videre som metningsdykker på grunn av eksemplagene, og at han ville være delvis ufør livet ut. Psykiater Odd H. Hellesøy konkluderte i 2008 med at Steinkjær lider av PTSD, posttraumatisk stresslidelse, på grunn av dykkingen.

Steinkjær har også fått utbetalt anslagsvis kr 4.050.000,- fra Staten og Statoil, relatert til dykkervirksomheten. Han har også vært representant for Nordsjødykkeralliansen. Tidligere pionerdykkere har gjennom flere runder gått til sak mot staten, og krevd erstatning for skader som følge av dykking i Nordsjøen.

Steinkjær ble i 2003 innvilget 90 % uførestønad fra jobben som sykepleier.

Tar dommen til etterretning

SpareBank 1 Forsikring ønsker ikke kommentere saken nærmere.

– Vi har foreløpig ikke lest hele domsavsigelsen, men registrerer at vi har fått medhold på alle punkter. Utover det har vi ingen kommentarer, sier Christian Brosstad, kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1 Forsikring til NRK.