Hopp til innhold

Nordnestunnelen forsinket: – 2,4 kilometer sprenging igjen før vi får hull i fjellet

Rassikringstunnelen gjennom Nordnesfjellet er flere måneder forsinket. Det betyr at bilistene må kjøre lengre langs rasfarlige E6 i Kåfjord.

Ras fra Nordnesfjellet

Slik så det ut i Nordnesfjellet i Nord-Troms etter raset som gikk 24. juli 2015.

Foto: Arnstein Berghei

Torsdag møtte Statens vegvesen entreprenør Marti Nordnes DA som bygger den nesten seks kilometer lange tunnelen i Nord-Troms. Vegvesenet kom på møtet med klare krav til entreprenøren, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Gudmund Løvli til NRK.

– Byggingen er forsinket med flere måneder, og vi er ikke fornøyd med framdriften. Vi krever at det igangsettes tiltak for å forhindre ytterligere forsinkelser.

Gudmund Løvli

Gudmund Løvli, prosjektleder i Statens vegvesen.

Foto: Jørn Inge Johansen/nrk

– Hvilke tiltak krever Statens vegvesen?

– Det er nok ikke et tiltak som må til, men entreprenøren kan eksempelvis gjøre flere aktiviteter samtidig for å fremskynde utbyggingen.

– Hva er årsaken til forsinkelsene?

– Dette er sammensatt. Forsinkelsene kan delvis skyldes lengre innkjøringsperiode ved byggestart enn forventet, sier Løvli.

Overvåker fjellet døgnet rundt

Tunnel gjennom Nordnesfjellet, E6

Her ser vi hvor rassikringstunnelen bygges.

Foto: STATENS VEGVESEN

E6 er hovedforbindelsen gjennom Troms fylke, og vegen rundt Nordnesfjellet har siden den ble bygget i 1975 vært en problemstrekning på grunn av skredfare.

Nordnesfjellet i Kåfjord er et av Norges mest overvåkede fjell, og der i dette området Statens vegvesen er i gang med å bygge en 5,8 kilometer lang rassikringstunnel gjennom fjellet.

Prosjektet har en prislapp på rundt 1,1 milliarder kroner, og skulle stå ferdig i 2017. Det skal i tillegg bygges en ny bro over Manndalselva for å knytte den nye tunnelen til eksisterende E6.

– Vi er kommet halvveis, og det er om lag 2,4 kilometer sprenging igjen før vi får hull i fjellet. Nå krever vi fremdrift slik at ikke forsinkelsene akselererer. Uansett, vi klarer nok ikke ta igjen alle forsinkelsene og regner med å åpne tunnelen en gang i 2018, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

Trafikksikkerheten langs E6 vil bli bedre, samtidig som strekningen blir kortet ned med om lag åtte kilometer når prosjektet er ferdig.

Siste fra Troms og Finnmark