Ny informasjon om fjellbevegelser skremmer bygdefolket

Ny overvåkingsteknologi avslører store bevegelser i fjellmasser i Nord-Troms. Lokalbefolkningen er overrasket over hva forskerne nå dokumenterer.

Gård under Gammanjunni

Bonde Otto Magnar Skogheim bor under Gammanjunni som blir nøye overvåket av forskere.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Norges mest ustabile og rasfarlige fjell er i Nord-Troms. Og Nordnesfjellet er ikke det eneste. I Kåfjord har forskere fra Norut i Tromsø tatt i bruk ny teknologi for å se hvordan fjell stadig rører på seg.

Bonde Otto Magnar Skogheim bor under et av Norges mest ustabile fjell. Torsdag møter han forskere fra Norut i Tromsø som igjen skal måle Gammanjunni.

– Jeg er i hvert fall ikke redd. Fordi jeg tror ikke et eventuelt ras vil klare å komme ned hit til gården. Det tviler jeg for. Kanskje om vinteren når det er tele i bakken, da kan steinene komme langt. Om sommerstid tror jeg steinene blir stoppet før de kommer så langt, sier Skogheim.

– Den store stygge ulven er hvis hele fjellmassivet skulle ramle ut, sier forsker i Norut Tromsø, Tom Rune Lauknes.

Tom Rune Lauknes og Otto Magnar Skogheim

Forsker Tom Rune Lauknes og bonde Otto Magnar Skogheim snakker om hva målingene av fjellet viser.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Får for første gang vite hvor ustabilt fjellet er

I flere år har forskere overvåket fjellmassivet Gammanjunni i Kåfjord i Troms. Torsdag skal melkebonden for første gang få vite hva forskerne har funnet ut.

– Platået som du ser her har tidligere vært fast oppe på toppen av fjellet. Nå har platået flyttet seg drøyt hundre meter ned vertikalt, viser forsker Tom Rune Lauknes på videobilder av fjellet til bonden.

Overvåker fjellmasser

På skjermen viser de forskjellige fargene hvor mye bevegelse som er i fjellrådene. Grønt er stabilt, mens rødt og gult er områder som er i bevegelse.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Ved hjelp av ny overvåkingsteknologi kan Norut i Tromsø visuelt påvise fjell som er i bevegelse.

– Det som er grønt her er stabilt, mens det som er gult og rødt er områder som er i bevegelse, forklarer Lauknes.

– Kan måle bevegelser ned til millimeternøyaktighet

Med seg til Kåfjord har forskeren med seg det nye hjelpemiddelet som kan måle bevegelsene i fjellet.

– Det vi har her er et radarsystem som skanner det ustabile fjellområdet Gammanjunni. Det kan vi sette opp til å ta et bilde hvert 5. minutt, og da kan vi måle bevegelsen ned til millimeternøyaktighet, sier Lauknes.

Men radarovervåking fra bakken er ikke nok. Gjennom det europeiske romforskningsprogrammet Copernicus blir Norut og andre forskningsinstitusjoner bedre i stand til å framlegge data om hva som skjer i naturen. For eksempel hvordan fjellene i Nord-Troms beveger seg.

Ny teknologi avslører store bevegelser i fjellmasser i Nord-Troms. Lokalbefolkningen er overrasket over hva forskerne nå dokumenterer.

– Det er skremmende

Etter å ha sett hva forskeren har kommet fram til, har Otto Magnar Skogheim fått noe annet å tenke på.

– Det var litt skremmende. Det må jeg ærlig innrømme. Når det er så mye sig i massene, så er det skremmende. Det er store steinmasser som er på tur ned.

Var du klar over det?

– Jeg var ikke klar over at det var så ille. Jeg var kanskje litt tøff i starten da jeg sa at jeg ikke var redd, men litt tanker får jeg jo når jeg ser utviklingen, sier Skogheim.

Måler bevegelsene i fjellet

Denne maskinen kan måle bevegelser i fjellet ned til millimeternøyaktighet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK