Hopp til innhold

– Politiet varsler ikke kommuner ved store hendelser

Ansvarlige myndigheter og etater må bli bedre til å varsle kommunene når ulykker og andre store hendelser skjer, mener beredskapsrådgiver.

Skredtragedien i Kåfjord

I 2012 ble Kåfjord kommune gjort kjent med ulykken av franske medier. Fem mennesker mistet livet i skredet ved fjellet Sorbmegaisa

Foto: Røde Kors

Beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, viser blant annet til den store snøskredulykken ved Sorbmegaisa for to og et halvt år siden, der en fransk og fire sveitsiske skiturister mistet livet.

– Da var det franske medier som ringte til kommunens servicekontor og gjorde oss kjent med ulykken. De spurte hva som hadde skjedd, og vi kunne ikke gi svar fordi vi ikke viste noe og måtte selv lete etter informasjon, sier Karlsen.

Hun forteller at det pussige var at de den dagen faktisk var på beredskapskurs hos Fylkesmannen i Troms.

– I dette tilfellet prioriterte politiet de livreddende oppgavene, men tenkte altså ikke på å varsle kommunen.

– Landet kan bli delt i to

Beredskapsrådgiveren sier Kåfjord kommune etter hvert har fått en god beredskapsordning. Med 34 bevegelige fjellpartier, en til dels trafikkfarlig E6 med tre tunneler i kommunen, kan mye skje.

– Ikke bare kan innbyggerne lokalt rammes, men hele landet kan bli delt i to, sier Karin Karlsen til NRK.

Evakuert gårdsbruk

Gårdsbruket ved foten av Oksfjellet ble evakuert tidligere i høst da det ble registrert store bevegelser i fjellet.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Derfor mener hun det er viktig at lokale myndigheter også varsles, ikke bare AMK, lokalt brannvesen, Statens vegvesen og andre statlige etater.

Kommunene har etter lovverket et særlig beredskapsansvar overfor innbyggerne. Beredskapslederen mener de er godt organiserte når noe skjer. De var tidlig ute med tiltak da steinmasser raste ved Oksfjellet i høst, og handlet etter sivilbeskyttelsesloven.

Vil ha felles øvelser

Karin Karlsen i Kåfjord ber om at beredskapslederne i kommunene også kan bli en del av varslingsrutinene.

– Det er viktig at også kommunenes beredskapsledelse får delta på øvelsene som blålysetatene gjennomfører. Det vil øke forståelsen av tidlig varsling slik at kommunens tiltaksapparat kommer raskt i gang.

Hun mener man er nødt til å tenke nytt og på en annen måte.

– Lokalbefolkningen har krav på informasjon fra kommunen i slike tilfeller. Derfor må vi gjennom slike felles øvelser for å bli bedre på kommunikasjon mellom etatene.

– Ligger langt framme å varsle kommunene

– I det store og hele synes jeg vi er flinke til å samarbeide når det gjelder store ulykker, sier Kurt Pettersen.

Kurt Pettersen

Stabssjef ved Troms politidistrikt, Kurt Pettersen synes de er flinke til å samarbeide med kommunene.

Foto: Simen Follesø Røiseland

Han er stabssjef med særlig ansvar for beredskapsarbeid.

Burde kommunene i større grad delta på katastrofeøvelser som utrykningsetatene har?

– Ja, jeg skal ikke påstå at alt er perfekt og at vi har et fullkomment system, men det ligger langt framme i pannebrasken å varsle kommunene. Likevel kan det være grunnlag for at vi setter oss ned for å finne ut hva det er som etterlyses, hvem som skal være varslingskanal og på hvilket nivå ulykken er på før varsling skjer, sier Pettersen.