Hopp til innhold

Trekkfuglene har forandret adferden dramatisk: – Et bevis på at naturen er i endring

Klimaet forandrer seg. Det påvirker i stor grad trekkfuglene viser ny rapport.

En flokk med grågås på Frøya

Grågåsa trekker 18 dager tidligere enn for 30 år siden.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Trekkfuglenes vandringsmønster er innlært over tusenvis av år.

En ny rapport fra Birdlife Norge viser at dette mønsteret har endret seg betydelig de siste 30 årene.

– Denne rapporten viser at fuglene evner å tilpasse seg et annet klima. De flytter grensene sine, sier Jan Erik Røer, seniorrådgiver i Birdlife Norge til NRK.

Men det er neppe alle artene som takler endringene like godt.

– Noen av trekkfuglene vil kunne få en fordel av dette. Andre arter vil trolig få det problematisk. Dette kan forandre konkurranseforholdet mellom de ulike artene, forklarer Røer.

Musvåk

Musvåk trekker 11 dager senere enn for 30 år siden.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Flytter grensene i motsatt retning

Rapporten har tatt utgangspunkt i overvåking av fugl på Lista og Jomfruland helt siden 1990.

Røer i Birdlife Norge drar frem to funn som aller viktigst.

– Først og fremst ser vi at trekkfuglene som i hovedsak trekker langt og kommer sent på våren nå trekker sørover igjen tidligere enn de gjorde før.

– Når de er ferdig med hekkingen vil de ikke være her lenger, og trekker seg sørover så fort som mulig.

Rødstilk i Ørin.

Rødstilken er en av fuglene som flyr helt til Afrika. Den trekker nesten fem dager tidligere i snitt enn for 30 år siden.

Foto: Karel Krizak

Selv om det har blitt varmere i Norge velger altså mange av fuglene å dra tidligere.

Røer understreker at det må forsker mer på hvorfor, men sier det for eksempel kan handle om at det er mye varmere også under selve reisen.

– I Frankrike, Spania og andre steder i Europa er det 40 varmegrader i august. Det er fryktelig tørt.

Les også Vil fly som albatrosser til andre solsystem: – De er utrolig effektive

Albatros

Det andre viktige funnet handler om det motsatte.

– Fuglene som ikke trekker så langt strekker gjerne ut tiden lenger. Samlet ser vi derfor en større splitting i når fuglene trekker.

– De som skal langt trekker tidligere på høsten, men de som trekker sent trekker senere.

– Et bevis på at naturen er i endring

Røer i Birdlife Norge forklarer at det har vært en tydelig merkbar endring ved de to ulike fuglestasjonene.

Han legger til at dette kan få konsekvenser for en rekke ting, også for mennesker.

– Det kan ha betydning for mye. De som skal registrere fuglene må selvfølgelig tilpasse seg for å være på rett sted til rett tid når det skal telles.

Sandsvalen er sommergjest i Norge, hovedsakelig fra mai til august og begynnelsen av september.

Sandsvalen trekker 12 dager tidligere enn for 30 år siden.

Foto: Jon Olav Larsen

– Andre eksempler kan være en arrangementer nær et naturvernområde. Endrer fuglene mønster må kanskje datoene for disse endres slik at vi ikke ødelegger for hekkingen eller næringssøk under trekket.

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, mener rapporten er nok et tydelig tegn på at naturen er i endring.

– Mer enn 30 år med fugleovervåking i Norge viser at klimaendringene i stor grad påvirker fuglenes trekkmønster. Dette er nok et bevis på at naturen er i endring, og at det også påvirker den norske naturen, sier hun.

Ellen Hambro

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Hun legger til at fugler en av artsgruppene i verden vi ser sterkest nedgang i. Hun håper naturtoppmøte, som foregår nå i Canada, kan få frem felles mål.

– Nå er hele verden samlet på naturtoppmøtet i Montreal, hvor landene forsøker å bli enige om mål som stanser naturkrisen. En robust natur vil gjøre det enklere og mindre kostbart å håndtere klimaendringene, sier hun og legger til:

– Fugler er mobile og responderer kjapt på endringer i miljøet og endringene i trekkmønster for en rekke arter er derfor klare signaler på klimaendringene.

LES OGSÅ:

Les også Håper ny plan skal berge ærfuglen: – Internasjonalt problem

Ærfugl