Hopp til innhold

Ny studie: Jerv bruker naturen som «kjøleskap»

Jervens matvaner er kartlagt og den viser at rovdyret bruker naturen som «kjøleskap» året rundt.

Jerven bruker snøen aktivt til lagring av mat og hi.

Jerven bruker snøen aktivt til hi og lagring av mat.

Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Lagring av mat er en stor del av ressursbruken til jerven.

Ved å gjemme unna maten, forhindrer jerven at andre dyr som fugler og rev kommer og forsyner seg.

Jerven sprer maten utover flere steder innenfor sitt «hjemområde», i stedet for å legge alt på et sted. Dette, og mer, kommer fram av ny forskning om jerven som ble gjort kjent i slutten av mai.

– Når de sprer maten utover, minsker de risikoen for at andre dyr skal stjele fra matlageret deres. Hadde de bare hatt en plass og noen finner det, så mister de lettere all maten, sier forsker ved NINA, Jenny Mattisson.

Har flere matlager

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sveriges landbruksuniversitet har i en årrekke fulgt GPS- merkede jerver i Nord-Norge og Sarek i Sverige.

Ved å grave ned maten, unngår jerven at andre dyr raider matlageret.

Ved å grave ned maten, unngår jerven at andre dyr raider matlageret.

Foto: Jenny Mattisson (NINA)

Forskerne begynte med å studere predasjonen på rein fra jerv. Vanligvis innebærer predasjon at byttedyret fortæres, men det kan også etterlates uspist.

Da de så at jerven tok med seg kadaver og flyttet dem til ulike matlager, begynte de å studere dette også.

De oppdaget at jerven bruker de samme plassene til å lagre, og at det gjerne er flere jerver som har vært på samme matlager.

Forskerne vet ikke helt om det er en konkurransesituasjon eller om de deler på matlageret.

– Man kan tenke seg at om det er en hann og en hunn som har paret seg, så kan det være en fordel at de har samme matlager begge kan utnytte. Det kan også være en konkurransesituasjon der den ene jerven stjeler fra den andre. Men det kan vi ikke helt bedømme.

Lagrer like mye mat hele året

Det har lenge vært kjent at jerven har matlager.

Men Mattisson forteller at det er få studier som viser hvor ofte de lagrer mat, hvor utbredt det er og hvor langt dem går fra kadaveret.

– Man visste fra tidligere at de lagrer mat på vinteren og på høsten, når det er minst mat tilgjengelig. Vi så også at jerven gjemte unna mye mat på sommeren.

– Det hadde man kanskje mindre kunnskaper om tidligere, for det er vanskelig å finne disse matlagrene når man ikke kan spore dem i snøen.

Jerven er kjent for sin hamstring av mat. Ved hjelp av GPS-sporing, ble det oppdaget at jerven lagrer mat året rundt.

Jerven er kjent for sin hamstring av mat. Ved hjelp av GPS-sporing, ble det oppdaget at jerven lagrer mat året rundt.

Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Milde vintre kan påvirke jervebestanden

Enn så lenge holder matlagrene seg kalde.

Blir det varmere, kommer også disse lagringsplassene til å forsvinne. Foreløpig er det bare teorier om hvordan milde vintre vil påvirke jerven

– Vi vet ikke helt hvilke effekter dette har på jerven, og det kommer sikkert til å ta litt tid før vi ser det, i alle fall i Norge.

– Men det blir vanskeligere for dem å lagre mat over lengre perioder når det blir varmere, sier Mattisson.