Hopp til innhold
Brannmannskaper kjemper mot flammene i det enorme våtmarksområde som huser noe av verdens største artsmangfold.

Tredobling av skogbranner i verdens største våtmark

Antallet branner i verdens største tropiske våtmarksområde er tredoblet i 2020. Brannene gir pusteproblemer hos en allerede hardt koronarammet befolkning.