Urfolk fra hele verden samlet i New York

Slik pyntet de seg under FNs permanente forum for urfolksspørsmål.

Representanter for Achuar-folket i Ecuador.

Urfolk hadde kledd seg med sine tradisjonelle klær og utsmykninger.

Her en representant for folket Navajo fra New Mexico i USA.

Representant for folket Aymara i Bolivia.

Hun representerer Mbororo-folket i Chad.

Representant for Kichwa-folket fra Amazonas i Ecuador, og en representat for Kuna-folket i Panama.

Tembé-folket i Brazil.

Krimtatarer fra Ukraina.

En leder for folket Tsilhqotʼin i Canada.

Uchinaanchu fra Ryukyuøyene, Japan.

Representanter for Maya-folket fra Tizimín i Mexico.

Tlingit-folket i Alaska.

Tsilhqotʼin fra Canada.

DJ Eric Terena fra Terena-folket i Brasil.

Samiske representanter fra Sverige, Finland og Norge.

Nenetsere fra Jamalhalvøya i Russland.

Representanter fra forskjellige folk, blant annet Thakali i Nepal.

Kichwa Saraguro og Kichwa Chibuleo fra Ecuador.

Uchinaanchu fra Ryukyuøyene, Japan.