Vest Tank vasket skitten bensin

I Brennpunkt-programmet ”Mitt skip er lastet med” viser vi virksomheten til Vest Tank i Sløvåg forut for eksplosjonen som spredte giftgasser over befolkningen i Gulen.

Min båt er lastet med...

Den 24.mai i 2007 eksploderte en tank hos selskapet Vest Tank i Sløvåg, i Gulen kommune. Eksplosjonen ble fulgt av en intens svovelstank, som siden har gjort befolkningen i kommunen syke.

Brennpunkt begynte å arbeide med denne saken like etter eksplosjonen. Vi ville finne ut hva slags virksomhet som ledet fram til ulykken.

I kveldens program får du innblikk i hva slags lyssky industri vestlandsbygden ble en del av.

Tankanlegget til bedriften Vest Tank i Sløvåg hadde gjennom avtaler med store utenlandske aktører blitt et viktig ledd i en internasjonal produksjon av og handel med bensin av ekstremt lav kvalitet.

Det ferdige produktet var av så dårlig kvalitet at det ikke var lov å selge det i Europa. Den dårlige bensinen ble i stedet sendt med skip til Vest-Afrika.

Norske myndigheter ante ingenting. I programmet viser vi også hvordan kontrollapparatet som kunne avslørt og stanset virksomheten slett ikke fungerer.

Avtalen

I 2006 inngikk Vest Tank en intensjonsavtale med en av verdens største råvarehandlere, Trafigura.

Vest Tank skulle fjerne svovel fra såkalt coker gasoline, som er et restprodukt fra oljerafinnering.

Coker gasoline – dårlig bensin

Trond Emblem

Trond Emblem

Eieren av Vest Tank, Trond Emblem sier det aldri ble underskrevet noen avtale, men i løpet av høsten 2006 begynte skipene å ankomme Sløvåg.

Emblem sier at dette ikke var et prøveprosjekt, men at det inngikk som en del av den ordinære driften ved Vest Tank.

Vaskingen

Trafigura handlet svovelholdig coker gasoline med lavt oktannivå som stammer fra Mexico. Målet med handelen var å rense dette avfallsproduktet for å gjøre det salgbart som drivstoff til biler.

I løpet av 2006 og 2007 sendte Trafigura til sammen 150 tusen tonn coker gasoline til Vest Tank, fordelt på 6 skipslaster.

Vest Tank pumpet coker gasoline inn i tankene sine, hvor de vasket bort svovelet ved hjelp av kaustisk soda og vann, før lasten igjen ble ført ombord i skipet.

Tilbake hos Vest Tank lå store mengder svovel innkapslet i kaustisk soda. Dessuten ble det også liggende rester av coker gasoline, som ikke ble vasket godt nok.

Ikke godkjent

Selskapet Vest Tank skulle ha spurt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om tillatelse til å oppbevare stoffene på tankene sine, men minst en av tankene manglet slik tillatelse.

Seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i SFT

Bjørn Bjørnstad, SFT

Statens forurensingstilsyn (SFT) sier de ikke har gitt tillatelse til denne virksomheten. Dette bestrider Vest Tank, som viser til at de informerte SFT om prosjektet. De mener SFT pr epost og telefon gav dem tillatelse til virksomheten.

Blandingen

Etter vasking i Sløvåg, gikk fem av de seks skipene til havnebyen Paldiski i Estland.

Der losset de ved terminalen til oljeselskapet Alexela, et selskap som er deleid av Trafigura. Alexela kjøpte for øvrig Vest Tank i Sløvåg etter eksplosjonen.

I Paldiski ble lasten ført i land, og tollvesenet i Estland forteller at det ble tilsatt et stoff som høyner oktannivået.

Det ubrukelige avfallsstoffet coker gasoline er blitt en dårlig bensin. Tollvesenet i Estland sier kvaliteten er så lav at det er ulovlig å selge i Europa. Bensinen lastes tilbake på skip, og sendes til Vest-Afrika.

I Europa er tillatte svovelnivå i bensin 50 ppm. I Vest Afrika er 5000 ppm tillatt grense.

Avfallet

Dette var altså den hovedvirksomheten Vest Tank hadde etablert i Sløvåg. Men vaskingen av coker gasoline genererte dermed en jevn strøm av farlig avfall, og i tillegg tok tankanlegget imot avfall for behandling.

I dokumentaren ”Mitt skip er lastet med” forteller vi om totalt åtte ulike skip som ankom Sløvåg i året før anlegget eksploderte.

Det kom også to skip til Sløvåg som ikke vasket bensin. Det første var "Probo Emu". Hun hadde med seg samme type avfall som søsterskipet Probo Koala leverte i Elfenbenkysten.

Åtte skip kom til Sløvåg

Probo Emu har med seg dette avfallet på sloptankene. Slop er det oljeholdige vaskevannet som blir igjen når man har rengjort oljetankene på et stort skip, og er vanligvis enkelt avfall å håndtere.
Vest Tank mener de handlet i god tro da de tok imot dette avfallet. De fikk en forsikring fra Trafigura på at dette var slop, vaskevann fra drift av skipet. Det viser seg at det i stedet var avfall fra vasking av coker gasoline om bord på skipet.

Mixing

Det andre skipet var Ottavia, som skulle laste i Sløvåg. hun kom nærmest fulllastet med god bensin som Trafigura hadde kjøpt i England. I Sløvåg hentet hun 5400 tonn avfallsrester etter prosessen med å fjerne svovel fra coker gasoline.

Vi har sett dokumentene som viser at dette avfallet ble blandet inn i den gode bensinen. Deretter gikk Ottavia til Vest-Afrika.

Hinsides kontroll

I nesten ett år drev disse selskapene sin virksomhet rett foran nesen på norske myndigheter. Verken Statens forurensingstilsyn, Kystverket, Tollvesenet eller Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) undersøkte hva som foregikk.

Den 24.mai eksploderte det i Tank nummer 3. Årsaken var en tabbe av Vest Tank. De skulle kvitte seg med kaustisk masse og svovel som lå i bunn av tanken.

Ved å pumpe inn saltsyre skulle avfallet bli til salt og vann. I stedet antente et kullfilter, og tanken gikk i luften.

Svovelet fra alle skipslastene ble frigitt, og gjør at folk er syke her fremdeles.