"Ottavia" IMO 9282297

"Ottavia" er det eneste skipet som laster hos Vest Tank. Hun tar om bord 5.400 tonn rester fra vaskeindustrien. Dette sprer hun jevnt utover tankene om bord.

"Ottavia"

'Ottavia'

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Skipet Ottavia skiller seg ut fra de andre skipene som besøkte Sløvåg. Hun oppgir nemlig i ankomstmeldingen til Tollvesenet at hun skal laste rundt 8000 kubikkmeter blyfri bensin.

På tollpapiret står det at Ottavia kommer fra Immingham. Vi ringer lostjenesten i Immingham for å finne ut hva hun gjorde der, og de opplyser at hun lastet hos ConocoPhillips. ConocoPhillips forteller at hun lastet seg nesten full med bensin. Både los og ConocoPhillips opplyser at hun skal til Lomé i Togo med lasten.

Skipet legger fra kai i Immingham, men går ikke mot Togo. Hun legger inn en svipptur til Sløvåg, hvor hun henter 5.400 tonn rester etter avsvovlingsprossesen. Vi har fått skrive av papirer som viser hvordan avfallet blir spredd utover alle tankene om bord, og dermed blandet inn i bensinen fra Immingham.

Til Kystverket melder Ottavia at hun kommer i ballast til Norge og ikke tungt lastet med bensin. Hun leverer derfor ikke HAZMAT-papirer til dem, slik hun skal i følge internasjonale regler.

Til norske tollmyndigheter sier hun at hun ikke vet hvor hun skal med avfallet, men hun går direkte til Vest-Afrika, slik hun opplyste om i Immingham

SFT skal ha eksportsøknad på avfall av denne typen, men de har aldri mottatt en slik søknad fra Vest Tank.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.