Hopp til innhold

Foreslår massivt bygge­forbud i naturen

Etter NRKs avsløringer om naturinngrep vil SV og MDG frata kommunene ansvar for byggesaker i verdifull natur. Det er i så fall snakk om enorme områder.

Gravemaskin på Blefjell

INNGREP: En gravemaskin på Blefjell. Her har mye myr gått tapt de siste fem årene.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Sånn ser det ut når en skog med sjeldne arter ofres. Et skogholt merket av Miljødirektoratet som «svært viktig».

Trærne rives ned, noen av dem flere hundre år gamle. Denne skogen ved Trysfjorden i Agder måtte vike for å gjøre plass til motorvei.

Det er byggeprosjekter i slike områder flere partier nå vil forby.

– NRKs dokumentasjon traff meg som en knyttneve i magen. Nå må det bli forbudt å bygge ned verdifull og sårbar natur, sier Arild Hermstad i Miljøpartiet de grønne (MDG).

Tusenvis av inngrep

Lørdag publiserte NRK en unik kartlegging av naturødeleggelser i Norge. Ved hjelp av kunstig intelligens og satellittbilder fant vi 44.000 inngrep i naturen på fem år.

Men bygging skjer ikke bare i «vanlig» natur. Undersøkelsen viser også tusenvis av inngrep i ulike typer spesielt viktig natur.

NRK dokumenterte millioner av kvadratmeter tapt natur i hver av disse naturtypene:

  • myr
  • villreinområder
  • inngrepsfri natur
  • strandsone
  • områdene rundt elver og bekker
  • utvalgte og rødlistede naturtyper, som gammelskog

Alt dette er områder som tre regjeringer på rad har vedtatt at kommunene skal være spesielt varsomme med. Likevel ofrer Norge til sammen to fotballbaner med slik natur om dagen, viser kartleggingen.

Nye E39 på Sørlandet

Nye E39 på Sørlandet

Nytt dobbeltspor forbi Eidsvoll

Nytt dobbeltspor forbi Eidsvoll

Utvidelse av Evenes flyplass

Utvidelse av Evenes flyplass

Fosen vindkraftverk

Fosen vindkraftverk

Nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen

Nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen

Ny E16 over Sollihøgda

Ny E16 over Sollihøgda

Grenlandsporten

Grenlandsporten

– Må sette ned foten

Dette kan ikke fortsette, mener flere politikere etter å ha lest NRKs sak.

– Nå må staten gå til kommunene og si at det ikke er lov til å bygge visse steder, sier Lars Haltbrekken, som sitter i energi- og miljøkomitéen for Sosialistisk venstreparti (SV).

Han nevner blant annet myr og gamle skoger, i tillegg til at de vil forby alle nye hyttefelt.

Også MDG vil forby bygging i en rekke ulike verdifulle områder etter NRKs sak. De lister opp strandsonen, villreinområder, verneområder, verdifulle skoger og myrer.

– Kommunen må beholde sitt lokale selvstyre, men akkurat i de spesielt verdifulle områdene må muligheten innskrenkes. Der må vi sette ned foten og si at vi aldri skal bygge uansett, sier Arild Hermstad i MDG.

Gravemaskin på toppen av et grustak i snødekt landskap

STORE OMRÅDER: En gravemaskin arbeider. Like ved her står det verdifulle hule eiker.

Foto: Andrea Lyngholm / NRK

Enorme landområder

Et slikt forbud ville ikke vært småtterier. Flere av de verdifulle naturtypene, for eksempel myrer og sonen rundt bekker og elver, dekker store landarealer i Norge. Noen steder kan det være snakk om betydelige andeler av en hel kommunes areal.

Nikolai Winge, ekspert på miljørett og daglig leder i Holth & Winge, stiller spørsmål ved om et forbud er veien å gå.

Eksperten viser til at vi allerede har hatt et nasjonalt byggeforbud i strandsonen siden 1954, og likevel er store deler av strandsonen bygget ned, fordi kommunene stadig gir dispensasjoner.

– Dersom man vil ha et effektivt byggeforbud i verdifull natur, bør kampen i så fall stå om hvordan unntaksbestemmelsen skal utformes og hvem som skal gi unntak, sier han.

Winge peker på at myndighetene i stedet må få tydeligere krav om å bruke de virkemidlene de allerede har.

– I tillegg må kontrollen skjerpes, slik at staten setter ned foten dersom enkelte kommuner ikke har evne eller vilje til å ivareta våre viktigste naturområder.

Krever at regjeringen leverer plan

Eksperten tror det er langt fram til å få vedtatt et slikt forbud. Samtidig har SV allerede fått gjennom i budsjettforhandlinger at det skal bli forbudt å bygge på myr.

Og også Høyre vil ha tydelige retningslinjer til kommunene, sier de nå til NRK. Partiet er positive til å utrede et forbud mot nedbygging av myr. De understreker at kommunene skal beholde arealpolitikken, men vil ha krav til å ta vare på matjord, å bygge tettere og å utnytte grå arealer før man ofrer nye.

– NRKs sak tegner et dystert bilde. Nå forventer vi at regjeringen så fort som mulig kommer tilbake til Stortinget med en plan for å følge opp den internasjonale naturavtalen, sier miljøpolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde.

Slår ring om lokaldemokratiet

Som kommunal- og distriktsminister har Erling Sande fra Senterpartiet ansvaret for plan- og byggesaker i regjeringen. Sande er uenig i at kommunene bør fratas ansvar i arealpolitikken.

– Vi har mye sårbart areal, og det må vi passe på i større grad. Og så er det det lokale selvstyret vårt som tar disse avgjørelsene.

– Etter å ha sett NRKs sak, mener du det går i riktig retning for naturen?

– Jeg opplever i hvert fall at kommunene er veldig bevisste dette, sier statsråden og lister opp en rekke viktige utbyggingstiltak kommunene gjennomfører, som sykehus og barnehager.

I stedet for å frata kommunene makt, vil Sande lage bedre systemer for å gi kommunene råd og informasjon før slike avgjørelser. Han påpeker at ikke alt vettet sitter i staten i Oslo.

Mer om naturtap:

Bård blir kastet ut på en reise i et land med skog som ikke er skog og fjord som ikke er fjord. Forstå det den som kan.

Se TV-serien Oppsynsmannen: Bård blir kastet ut på en reise i et land med skog som ikke er skog og fjord som ikke er fjord. Forstå det den som kan.

Oppdatert 09.11 12. januar 2024: NRK har presisert at Høyre fortsatt ønsker å la kommunene styre arealpolitikken.