Hopp til innhold

Småjenter får skylda

I Kautokeino er det seks ganger større risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep enn i Oslo. Jentene får skylda når voksne menn forgriper seg.

 

Kautokeino sentrum.
Foto: Håkon Haugsbø / NRK

 

Kripos har det siste året siktet 12 menn i Kautokeino for seksuell omgang med mindreårige. Dette er et høyt tall i en kommune med bare tre tusen innbyggere.

Sammenligner man disse tallene med tilsvarende tall for Oslo, blir det en nedslående konklusjon: Det er seks ganger større fare for unge jenter å bli utsatt for overgrep i den lille samiske bygda enn i hovedstaden.

Tilbake i tid

Mye tyder likevel på det er tallet på anmeldelser som er unormalt høyt i Kautokeino akkurat nå. Flere av sakene ligger flere år tilbake i tid. Mange forklarer det med manglende tiltro til det lokale politiet. De fleste anmeldelsene kom etter at Kripos hadde sendt etterforskere til indre Finnmark.

 

Dievdduts leder Aslak Mikal Mienna.
Foto: Lasse Sikku / NRK

Mannsforeningen Dievddut i Kautokeino sier det rett ut: - Vi har en ukultur i bygda som gjør at voksne menn ser det som helt akseptabelt å ha sex med småjenter. Like fullt er det jentene som får skylda for overgrepene, sier Dievdduts leder Aslak Mikal Mienna.

Foreningens samiske navn betyr «mann» på norsk, og 30 menn i Kautokeino er medlemmer.

- Vi retter vår aktivitet mot mennene i Kautokeino fordi vi ser dette utelukkende som et mannsproblem, sier Mienna.

Varaordføreren tilsto

Det siste knappe året har Kripos etterforsket 12 menn i Kautokeino for overgrep og seksuell omgang med mindreårige. Én av dem som har tilstått var varaordfører i kommunen.

De tolv er siktet eller tiltalt for overgrep mot sju jenter i alderen 13 - 15 år. De fleste sakene omhandler samleie med mindreårige, én av anmeldelsene gjelder voldtekt.

Lensmannen anmeldt

Skandalen i den vesle bygda økte i omfang da det i august ble kjent at Kautokeinos egen lensmann var anmeldt for voldtekt av en lokal kvinne. Overgrepet skal ifølge kvinnen ha skjedd mens lensmannen var i tjeneste, mange år tilbake i tid.

Etter at Spesialenheten for politisaker startet etterforskning sluttet lensmannen i stillingen og tok jobb et annet sted i politiet. Saken er ferdig etterforsket, men hans videre skjebne er ikke avgjort.

Halvparten er slektninger

Nær halvparten av innbyggerne i Kautokeino er ifølge samisk definisjon i slekt med hverandre, ifølge forfatteren av den lokale slektsboka. Slektskapet gjør det vanskelig å anmelde overgrep fordi gjerningsmannen kan være i slekt med offeret.

- Når man går til det lokale politiet er man ikke femti prosent sikker engang på at saken blir tatt på alvor, at det blir gjort en god nok jobb, sier «Sara», en av jentene som har anmeldt overgrep til Kripos.

- Alle er i slekt med alle. Så man frykter for at hvis en av de lokale politifolkene er i slekt med den personen, hva da? Blir det gjort en god nok jobb? Blir du tatt på alvor, spør «Sara». Av frykt for reaksjoner i lokalmiljøet vil hun holde identiteten sin skjult.

Jentene får skylda

«Sara» sier at selv om overgriperne er voksne menn, er det jentene som får skylda for overgrepene. Hun får støtte fra terapeut ved Indre Finnmark Familievernkontor, Risten Rávdná Kemi:

 

Risten Rávdná Kemi.
Foto: Håkon Haugsbø / NRK

- Det som opprører meg aller mest er hvordan kvinner snakker om disse overgrepssakene, måten kvinner snakker om disse unge jentene på. Det er sjokkerende å høre hvordan de legger skylda på jentene. Mennene går fri, slår Kemi fast.

- Oppspinn

En av de tiltalte mennene skal for retten over nyttår og svare for anklagene om seksuell omgang med tre mindreårige jenter, en av dem under 14 år.

- For meg virker det som om dette er oppspinn, sier mannen. Han håper på frifinnelse for alle de tiltalte, og at de som allerede har tilstått får lave straffer.

- Vi må få fram at det ikke bare er mennene som har gjort noe galt men at jentene også har skyld, sier han til Brennpunkt.

Krevde penger for intervju

Brennpunkt har flere ganger forsøkt å få intervju med den tidligere lensmannen, men han har ikke ønsket å kommentere anklagen mot seg. Den tidligere varaordføreren har bedt om penger for å stille opp til intervju, noe Brennpunkt har avslått.

Se første del av dokumentaren «Kautokeino-oppgjøret» tirsdag 28. november kl. 20.25 på NRK1.