Hopp til innhold

– Ingen forstår alle lovene

Trygdesystemet er så vanskelig at ingen har samlet oversikt og forstår alle lovene, sier NAV-direktør.

Erik Oftedal
Foto: Apeland Informasjon

 

Syke mennesker, uten jobb, må ha advokat for å kreve et velferdsgode. Det forteller både Tordis Stigen Klausen og Laila Vognstølen i kveldens Brennpunkt.

Tordis Stigen Klausen møtte et enormt krav til å fremlegge journaler, attester og arbeidsbeskrivelser fra årtier tilbake. Noen leger var sluttet, andre kontor var lagt ned. Hun brukte timesvis på detektivarbeide. Laila møtte et system hun ikke forsto. Begge førte sakene til topps i systemet, og tapte.

Må ha advokat

Advokat Nina Reiersen
Foto: NRK

Advokat Nina Reiersen har sittet i et statlig utvalg som har vurdert yrkesskadeordningene i Norge. Hun bekrefter at syke mennesker, uten jobb, trenger advokathjelp for å søke om et velferdsgode. Reiersen mener dagens kompliserte system setter rettssikkerheten i fare.

– Ingen kan lovene

Også i trygdesystemet vedgår de at dette er vanskelig. Direktør for arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal, sier ingen i dag har en samlet oversikt og forstår alle trygdelovene fullt ut. Han sier dette er et problem både for de ansatte i etaten, og for brukerne.