Slutt på anonym donasjon i Finland

Finlands nye bioteknologilov gjør det forbudt med anonym egg- og sæddonasjon.

Egg
Foto: NRK

 

25. oktober vedtok det finske parlamentet landets første bioteknologilov. Heretter er det forbudt med anonym donasjon av egg og sæd i Finland. Donorbarna har ved fylte 18 år rett til å få vite hvem donoren er, og donorer må fra nå av gi samtykke til dette.

Mange frykter at færre vil donere sæd og egg når anonymiteten blir borte.

- Det kan bli vanskeligere å få eggdonasjon i Finland etter dette, sier Ralph Ashorn ved AVA-klinikken i Finland.

Men i Norge er det ingen mangel på sæddonorer, selv om anonymiteten ble opphevet i fjor, sier Peter Fedorcsak ved sædbanken på Rikshospitalet.

- Dette kan muligens skyldes at flere barnløse velger å reise utenlands fordi de foretrekker anonyme donorer, men det er ikke dokumentert, sier Fedorcsak

Og hvis køene øker i Finland, kan flere reise til Danmark. Også det danske Folketinget har vedtatt en ny bioteknologilov i år, som utvider adgangen til eggdonasjon, og opprettholder anonymiteten for donorene. Anonym eggdonasjon blir også stadig mer tilgjengelig i østeuropeiske land.