NRK Meny
Normal

Slik gjorde vi det

Et par uker etter eksplosjonen ved Vest Tank i fjor kommer det notiser i avisene om at folk er syke. Vi bestemmer oss for å dra til Sløvåg.

På nærbutikken får vi historien om Probo Koala som gikk til Elfenbenskysten. Vi får høre om tusenvis av syke mennesker, og vi får vite at søsterskipet kom til Sløvåg. Vi får vite at oljemilliardærer i Trafigura eide begge disse lastene. Vi lurer på hva som har foregått ved Vest Tank, og tror nøkkelen ligger i skipene.

Vi starter kartlegging av alle skip inn Fensfjorden fra 2006 til eksplosjonen 24.mai 2007. Vi får en liste over totalt 1041 anløp og avganger. Ved hjelp av ulike kilder får vi sirklet inn båtene. Vi ender med 8 skip som alle var chartret av Trafigura. Men vi vil også vite hva som var om bord.

Vi tar derfor kontakt med tollvesenet, og ber om å få se hvilke opplysninger de har på de ulike skipene. Det får vi lov til, men vi må sitte på kontoret å notere. Vi oppdager at de fleste skipene kommer med bensinlaster som skal vaskes.

Vi undres over hvilken bensin dette er, og finner ut at det er et produkt fra mexikansk råolje som heter coker gasoline. Dette produktet er svært svovelholdig, og har et oktantall på bare 70. Vi finner ut at vasking er synonymt med å fjerne svovel fra bensinprodukt.

Etter dette utvides research til å omfatte olje- og raffineribransjen samt fagmiljø på feltet. Vi lærer om raffinering og ulike oljeprodukt.

Vi får vite at coker gasoline er et svært dårlig produkt, som må stabiliseres og avsvovles i raffineri før det kan brukes til noe. På dette tidspunktet har Vest Tank fortalt at de drev med en avsvovlingsprosess av produkter, og vi får mistanke til at de kan ha utført deler av raffineriprosessen ved anlegget. Eksperter kan fortelle at det er både mulig og enkelt. Det kan gjøres ved å tilsette kaustisk soda og vann. Dette stemmer med at kaustisk masse lå igjen i tanken som eksploderte. Vi får etter hvert bekreftet at det var dette de drev med.

6 skip vasket bensinprodukt for Trafigura, men to skilte seg ut. Probo Emu leverte såkalt slopavfall. Vi får bekreftelse på at dette er rester etter vasking av bensinprodukt om bord. Via losen får vi vite at det var en intens svovelstank om bord. Skipet Ottavia leverte ingenting. Den hentet last i Sløvåg. Via kilder får vi vite at dette var rester etter vaskingen.

Vi gjør nå research på skipsrutene. Hvor kom de fra og hvor skulle de. Ved hjelp av Lloyds register og andre kilder får vi sporet skipene. Vi oppdager at skipene som vasker følger en lik rute. De kommer fra Mexicogulfen, og går til Sløvåg og deretter Paldiski i Estland.

De to andre skipene har andre ruter. Probo Emu driver i Skagerak i ukesvis etter at hun har vært i Sløvåg, og Ottavia kom fra England og gikk til Afrika. Vi sjekker Ottavia, og i England får vi vite at hun lastet bensinprodukt som Trafigura hadde kjøpt der. Dette hadde hun med til Sløvåg, og her ble rester av avsvovlingen blandet inn. Vi får se dokumentene som beviser dette. Denne lasten tar hun med til Afrika.

Vi sjekker også alle selskapene i denne historien. Trafigura er et tradingsselskap, og det er ikke innsyn i papirene deres. Vi henter informasjon fra internettsidene deres, og andre kilder. Vi prøver også gjentatte ganger å få dem i tale.

Vi sjekker også alle dokumenter på det estiske oljeselskapet Alexela. Dette selskapet har kjøpt opp Vest Tank og planlegger oljeterminal i Sløvåg. Vi finner ut at det er deleid av Trafigura. Av skipslistene ser vi at skipene går direkte fra Sløvåg til Alexela sin oljeterminal i Estland.

Vi finner dermed en sammenheng mellom vaskeaktiviteten ved Vest Tank og de nye eierne.

Vi går også Vest Tank etter i sømmene, og ser på dokumenter, økonomi og forklaringer på eksplosjonen.

Via kontakt med ulike havnemyndigheter i USA, England, Norge, og Estland får vi vite hva skipene lastet og losset. Tollmyndighetene i Estland forteller at lastene ble tilsatt et stoff som høynet oktantallet i Paldiski, før skipene tok med seg bensinen til Afrika.

Tollmyndighetene understreker at bensinen har så lav kvalitet at den er ulovlig å selge i Europa.

Underveis spør vi norske myndigheter om kontroll. Vi merker at tilsynsmyndigheter ikke vet hva som har foregått. All kontroll er basert på tillit. Vi får vite at tollvesenet aldr sjekker laster. Vi får vite at Kystverket har et registreringssystem, der ingen kontrollerer om papirene stemmer med faktiske opplysninger. Vi får bekreftet at ingen sjekker last på tankskip, og at det ikke taes stikkprøver.

I tillegg til dette har vi snakket med laboratorier i Europa, vi har fått analysert prøver, vi har snakket med folk som jobber med råvarehandel, og med ulike rederi.

I flere uker får Vest Tank, Alexela og Trafigura forespørsel om å stille opp til intervju. De får spørsmål på forhånd, men avstår å svare. Eier av Vest Tank, Trond Emblem, ombestemmer seg og stiller til intervju 5 dager før sending. Alexela og Trafigura frasier seg tilsvar.

Vi jobber med historien i juni 2007, og fortsetter i august etter ferie. Vi holder i saken gjennom høsten ,men gjenopptar arbeidet for fullt i februar 2008.

Den 18.juni 2008 ble ”Mitt skip er lastet med…” forhåndsvist for bygdefolket i Sløvåg, og 19.juni 2008 ble programmet sendt 19.30 på NRK1.