Hopp til innhold
Tilregnelighetsutvalet legg fram utredning for justisministere

Vil trolig endre norsk rettspraksis

Norge er ett av få land igjen i verden som ikke straffer en gjerningsmann som var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Men nå skal Tilregnelighetsutvalget legge fram sitt reformforslag om norsk rettsvesen.