Hopp til innhold

Politikere sjokkert og opprørt over kristne privatskoler

Stortingspolitikere krever at utdanningsminister Guri Melby tar affære etter NRK Brennpunkts dokumentar om privatskolene til Guds Menighet i Lofoten.

Ørsnes privatskole

Daværende utdanningsminister Jon Lilletun (KrF) forsikret i 1999 Stortinget om at tilsynsmyndighetene ville følge med på Ørsnes privatskole.

Foto: Ole Jørgen F. Kolstadbråten / NRK

Det har kommet sterke reaksjoner etter episoden om Guds Menighet i dokumentarserien «Guds utvalde».

– Det er uakseptabelt at barns rettigheter etter grunnloven og barnekonvensjonen blir brutt av kristne privatskoler, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Guds Menighet med snaut 500 medlemmer har siden 1990-tallet hatt sine egne privatskoler for barna i deres menigheter i Vikten og Ørsnes. I perioden begge skolene har vært i drift, har de mottatt 184 millioner kroner i statsstøtte.

Allerede våren 2019 kom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med en alvorlig og omfattende bekymringsmelding om barnas oppvekstvilkår i Guds Menighet. Nye varsler har den senere tid også blitt sendt inn til Utdanningsdirektoratet.

Et viktig tema i varslene er at barna isoleres fra omverdenen i trossamfunnets privatskoler.

– Opprørt over graden av isolasjon

– Jeg ble sjokkert, opprørt og overraska. Barns grunnleggende rettigheter etter Grunnloven og barnekonvensjonen kan være brutt, sier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg (Ap) ber regjeringen svare på hvordan de tar tak i avsløringene som kommer frem i Brennpunkt-dokumentaren.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Han visste ikke at skolene eksisterte og ble overraska over at et så lite trossamfunn har to privatskoler.

– Det som gjorde meg mest opprørt var historiene til barna som har gått på skolene. Graden av isolasjon som de har opplevd. Og de strenge, religiøse reglene barna må følge, sier stortingsrepresentanten.

Solberg mener svakheten i dagens system er at når man gir tilsagn om å starte denne type privatskoler, har man i realiteten svært begrensa mulighet for å føre kontroll.

Han har allerede sendt spørsmål til utdanningsminister Guri Melby (V) hvor han ber Regjeringen svare på hvordan de tar tak i avsløringene som kommer frem og hvordan de vil forholde seg til bekymringsmeldingen.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant etterlyser også et grundig tilsyn med skolen fra Utdanningsdirektoratet.

– Jeg blir provosert

– Jeg blir provosert når det kommer frem at Utdanningsdirektoratet kun har gjort skriftlig tilsyn av skolen, sier SVs representant Øvstegård.

Han mener Brennpunkts avsløringer viser at det er for dårlig kontroll med kristne privatskoler.

Freddy André Øvstegård

Freddy André Øvstegård mener de må besøke skolen sammen med barnevernet og snakke med barna.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hvis det foregår negativ sosial kontroll, isolering og psykisk vold mot barna må skolen miste tillatelsen sin umiddelbart, sier SVs stortingsrepresentant.

Han har også sendt inn spørsmål til ministeren:

Vil statsråden se til at det gjennomføres oppsøkende tilsyn på skolene for å snakke med barna, og vil statsråden se til at privatskoler som bryter barns grunnleggende menneskerettigheter mister sin offentlige tillatelse?

Spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) til statsråd Guri Melby (V)

– Grove brudd som kommer fram

Det er ikke bare politikere som reagerer. Redd Barna viser til Barnekonvensjonens artikkel 14, som slår fast at alle barn har tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

– Redd Barna er svært bekymret over de grove bruddene som kommer fram i Brennpunkt. Det er helt tydelig at det her må føres bedre tilsyn, der Utdanningsdirektoratet på en barnevennlig måte faktisk snakker med de barna det gjelder, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Monica Sydgård

Monica Sydgård i Redd Barna krever at Utdanningsdirektoratet undersøker hva som skjer på skolene og i miljøene, og at noen snakker med barna det gjelder.

Foto: Nora Lie / Redd Barna

Redd Barna og Hjelpekilden kom i 2019 ut med et informasjonshefte, der ungdom med bakgrunn fra strenge religiøse miljøer gir råd og forklaringer som skal gjøre det lettere å forstå og kunne hjelpe.

– Det som vises på NRK stemmer godt overens med hva andre ungdommer i slike miljøer har fortalt Redd Barna og Hjelpekilden. De er opptatt av at det føres bedre tilsyn for at barns rettigheter skal ivaretas, sier Sydgård.

– Vurderer å snakke med elevene

Rektorene ved privatskolene i Ørsnes og Vikten avviser at barna på deres skoler blir isolert, og sier de jobber etter alle lover og regler, i tett samarbeid med helsesykepleier, skoleteam, barnevern, BUP og PPT.

I et leserinnlegg i Lofotposten skriver rektor ved Ørsnes privatskole: «Vi oppfordrer Bufdir og Udir til umiddelbart å komme på stedlig tilsyn, noe vi for øvrig har bedt om flere ganger.»

Utdanningsdirektoratet gjennomførte et skriftlig tilsyn ved begge skolene i vår. Tilsynet endte i formelle krav til blant annet møtereferat og inntaksreglement.

Ørsnes privatskole

I 2019 slo Barne- ungdom og familiedirektoratet alarm om forholdene ved skolene til Guds Menighet.

Foto: Ole Jørgen F. Kolstadbråten / NRK

– Skolene har gitt oss en erklæring og forklart hvordan de vil rette opp i feilene vi fant, skriver Idun Klette Låhne i Utdanningsdirektoratet.

– Vi vil deretter vurdere å besøke skolene for å snakke med både elever og lærere. Vi kan ikke kommentere gangen i saken mens vi er inne i en prosess og er i dialog med skolene. Udir skal først og fremst undersøke om skolene oppfyller kravene i friskoleloven – og det innebærer også elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø, svarer Låhne.

– Saken blir prioritert

Statssekretær, i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V) sier at de ser alvorlig på slike varsler som har kommet mot de to privatskolene.

– Alle barn har krav på et trygt og godt skolemiljø hvor opplæringen bygger på menneskeverd, universelle menneskerettigheter, respekt og likeverd.

Statssekretæren er ikke enig i Solbergs påstand om at det er begrensede muligheter til å føre kontroll med privatskoler:

– Dette stemmer ikke. I 2015 styrket vi tilsyns- og reaksjonsgrunnlaget nettopp med tanke på tilfeller som dette. I tillegg til at tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om å rette på forhold som avdekkes, er det også hjemmel til å holde tilbake tilskudd eller trekke godkjenningen dersom skolene bryter vilkårene for dette eller det blir avdekket forhold som svekker tilliten til skolene.

Utover det viser de til Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med skoler som er godkjent etter friskoleloven.

– Vi har forsikret oss om at saken blir prioritert videre. Siden departementet vil være klageinstans for vedtak som blir truffet av Utdanningsdirektoratet, kan vi ikke kommentere sakene nærmere, sier Almeland.

Ungane i Guds menighet får ikkje gå på vanleg skule. Fagfolk er bekymra for at dei blir isolert. Samtidig får skulen statsstøtte.

Se dokumentaren om Guds Menighet fra Brennpunkt-serien «Guds utvalde»

Saken er oppdatert 26.11 kl. 22:15 med en kommentar fra Almeland på uttalelsen fra Solberg.