Hopp til innhold

Ny rapport anklager Oslo-politiet for rasisme og diskriminering

Oslo-politiet opptrer rasistisk og diskriminerende overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det kommer fram i en ny rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Oslo-politiet opptrer rasistisk og diskriminerende overfor romfolk og afrikanere som sover ute. Det kommer fram i en ny rapport fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

VIDEO: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter mener politiet i Oslo bryter menneskerettighetene.

I 2013 innførte Oslo soveforbud i alle offentlige utearealer. Nå kommer krass kritikk av Oslo-politiets håndheving av den nye loven i en ny rapport.

– Det er overraskende politiadferd, relativt mange rapporterte tilfeller av rasistiske kommentarer og til dels overdreven bruk av makt, forteller direktør for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Kristin Høgdahl.

Høgdahl beskriver håndhevelsen av loven som brudd på menneskerettighetene, og håper at FN vil anbefale Norge å trekke tilbake forbudet.

– Det var en bevisst sjanse man tok ved å vedta forbudet. Med
dataene vi har nå, bør det være grunnlag for å si at dette kan vi ikke fortsette med, sier hun til NRK.

Romfolk spiser sammen ute i Oslo

Denne familien spiser kveldsmat sammen før de skal stelle seg i kø utenfor Bymisjonens nødovernatting. De er spent på om de får plass, så de kan sove uforstyrret, eller om de må gjemme seg for politiet ute.

Foto: Maria Hasselgård / NRK

Dette er rapportens fire hovedfunn:

Indirekte diskriminering og diskriminering i praksis

Ifølge rapporten ser soveforbudet i Oslo ut til å bli håndhevet på en diskriminerende måte. Hjemløse med rom- eller afrikansk bakgrunn har dobbel så høy risiko for å bli vist bort sammenlignet med europeisk utseende respondenter.

I lys av dataene synes det å være rimelig klart at forbudet er indirekte diskriminerende i sin utforming og klart diskriminerende i måten det blir anvendt.

Kriminalisering av hjemløshet i Oslo: En undersøkelse / Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Grusom, nedverdigende eller umenneskelig behandling

Forbudet har ifølge rapporten blitt håndhevet på en måte som antyder grusom, nedverdigende eller umenneskelig behandling. Mange bortvisninger var ledsaget av rasistiske kommentarer, voldsbruk og konfiskering av identitetspapirer. Politiets atferd varierte blant ulike tjenestemenn. Noen politifolk var alltid høflige, mens andre var jevnt over uforskammede og brukte skjellsord.

De kunne ta oss, og så ville renholdstjenesten ta alt: bagasje, klær og tepper. Vi blir stadig spurt om å vise identifikasjon, vi blir også kroppsvisitert. Vi får høre «stikk av, rumenere», «hvis du ikke liker det, så dra tilbake til Romania».

Svar fra hjemløs. Kriminalisering av hjemløshet i Oslo: En undersøkelse / Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Retten til privatliv og bevegelsesfrihet

Rapporten konkluderer med at Oslo-politiet ikke balanserer hensynet til offentlig orden med retten til privatliv, familieliv og respekt for hjemmet og retten til fri bevegelse og valg av bosted. Forbudet tillater rutinemessig bortvisning, uavhengig av om man forstyrrer offentlig ro og orden. Det gis ingen advarsler eller tidsfrister. Også de som sover i biler blir jaget.

Forbudet i Oslo oppfyller ikke de kriteriene for bortvisningsbestemmelser som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fastsatt.

Kriminalisering av hjemløshet i Oslo: En undersøkelse / Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Rutinemessig gjennomføring

Før loven ble vedtatt antydet Oslo-politiet at de ville være tilbakeholdne med håndhevingen, men loven har blitt effektivt operasjonalisert, heter det i rapporten. I løpet av to måneder fra april til juni i fjor ble 679 personer bedt om å flytte seg, 140 ble fjernet med makt, 55 ble arrestert og 39 ble tiltalt. Bortvisninger skjer jevnlig, og gjennom hele året.

Vi måte gi oss avsted klokka fire om morgenen og ble truet med fengsel hvis vi ikke gikk. Det var desember og svært kaldt. De [politiet] behandler ikke andre slik, det er ingen forståelse. Jeg spurte hvor ellers jeg skulle gå i regnet, de bare sa gå.

Svar fra hjemløs. Kriminalisering av hjemløshet i Oslo: En undersøkelse / Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Politiet vil ikke stille til intervju

Johan Fredriksen

Johan Fredriksen, fungerende leder av ordensavdelingen i Oslo-politiet, sier at de ikke har fått klager på nedsettende og rasistisk behandling fra bostedsløse.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo-politiet har fått lese rapporten. De ønsker ikke å stille til intervju, men Johan Fredriksen, fungerende leder av ordensavdelingen i Oslo-politiet, svarer slik i en e-post til NRK:

«Oslo politidistrikt har stort fokus på at mannskapet skal behandle alle med respekt.

Hvis noen har opplevd dårlig behandling eller nedsettende kommentarer, er det selvsagt helt uakseptabelt.

Vi kan ikke se at vi gjennom vår klageordning har mottatt klager på nedsettende og rasistisk behandling fra bostedsløse – heller ikke fra organisasjoner som jobber med disse, som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

Ut over det kan vi ikke kommentere rapporten før vi har fått satt oss inn i den.»

Tiggerforbud blir tema for Valgstudio med Brennpunkt på NRK1 i kveld.