NRK Meny
Normal

Barna blir ikke spurt

Når foreldrene slåss om hvor barna skal bo etter samlivsbrudd, blir ikke hovedpersonene spurt. I forsvinnende få av sakene møter meklerne barna.

Buss 1

Norge har fått internasjonal kritikk for å være for dårlige til å spørre barna hvor de ønsker å bo når foreldrene går fra hverandre.

Foto: NRK

Foreldre som går fra hverandre må møte i minst én meklingstime på et familievernkontor, for å prøve å bli enige om hvor barna skal bo. Foreldrene kan ikke saksøke hverandre før de har gjort dette.

Det er foredrenes ansvar å ta med barna så de kan fortelle hva de ønsker seg, men det skjer stort sett ikke, ifølge en evaluering av meklingssystemet fra 2011.

Den eneste grundige undersøkelsen av hvor ofte barn blir spurt om hva de ønsker, viser at meklerne møter barna i bare to prosent av sakene.

Dette skjer til tross for at både FNs barnekonvensjon og barneloven gir barn rett til å uttale seg om forhold som angår dem selv, for eksempel om hvor de skal bo.

Eikrem 4

Trine Eikrem, leder ved Familievernkontoret Enerhaugen.

Foto: Knutsen, Marius / VG

Trine Eikrem er en erfaren mekler og leder ved Familievernkontoret Enerhaugen. Hun synes det er synd at barn ikke inkluderes i større grad.

– I den måten det mekles på i dag er det altfor lite barneperspektiv, sier hun.

Fokus på de voksnes konflikt

– All fokus blir på foreldrenes konflikt, og det blir ikke plass til barnas følelser - selv om de skal leve med avtalene som inngås, sier Eikrem.

Hun forteller at barna er tydelige på hva de vil hvis de først blir spurt.

– Det er overraskende lite vanskelig for barna å si hva de mener rett ut til oss som uavhengig tredjepart, sier Eikrem.

Der meklerne har møtt barna ansikt til ansikt, er barna mer fornøyde, og avtalene mellom foreldrene mer holdbare ifølge Eikrem, men hun understreker at det må være frivillig for barna.

– Bør være pålagt å høre barna

Også Barneombudet mener at barna spørres altfor lite.

– Vi mener det bør være pålagt familievernkontorene å tilby barna en samtale. Avtalene skal jo være til deres beste, sier Hilde Rakvaag, seniorrådgiver i Barneombudet.

– Det blir umulig for familieterapeutene å komme frem til gode avtaler i løpet av én time - og uten å treffe barna og høre hva de egentlig vil, sier Rakvaag.

Må bo hos voldelige foreldre

Samtidig blir mange barn tvunget til samvær med foreldre som har utøvd vold. Hvis retten slår fast at en av foreldrene har vært voldelig, og barna er under 10 år gamle, blir det ofte bestemt at den voldelige foresatte skal få samvær under tilsyn.

Det blir umulig for familieterapeutene å komme frem til gode avtaler i løpet av én time - og uten å treffe barna og høre hva de egentlig vil.

Hilde Rakvaag, Barneombudet

Dette begrunnes vanligvis med at et slikt kontrollert samvær kan skape bedre kontakt mellom den foresatte og barnet i fremtiden.

Barn over 10 år får stort sett gjennom sin egen vilje i slike saker.

FNs barnekomité ga i 2010 Norge en skrape for å være for dårlige til å høre barnas ønsker i samlivsbruddsaker.