Huseier dømt for manglende brannsikkerhet

I 2004 holdt to unge jenter på å dø i en brann i et solarium i Bergen. Det endte med at huseier ble dømt til fengselsstraff for manglende brannsikkerhet. Men når sju polakker døde i en husbrann i Drammen, etterforsket ikke politiet brannsikkerheten.

Ser på bilder fra brann på et solarium i Bergen i august 2004

Da to norske jenter

Foto: NRK

Birthe Hovland Heldal (19) og Sabine Uldal (17) var på solarium i Bergen den dagen i august 2004 da det brøt ut brann. På grunn av manglende varsling og rømningsvei ble de fanget i andre etasje.

Birthe (t.h) og Sabine ble reddet ut av en brann i et solarium.

Birthe (t.h) og Sabine ble reddet ut av en brann på et solarium i Bergen i 2004.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Begge var kullosforgifta og bevisstløse da de i siste øyeblikk ble redde ut av røykdykkere. Etterforskningen viste at brannen trolig hadde startet i en av solsengene. Men politiet var mer opptatt av å gå etter huseierens ansvar for brannsikkerheten.

– Vi fant ut at ingen brannalarmer gikk, ingen røykdetektorer som ble utløst og ingen rømningsveier som var merket, forteller Anders Johansen, som var påtaleansvarlig i Bergen-politiet den gang.

Huseier dømt til fengsel

Anders Johansen

Anders Johansen, påtaleansvarlig i Bergen-politiet sier brannsikkerheten er huseiers ansvar.

Foto: NRK

– Hvorfor mente dere at eier hadde et ansvar her?
– Det er ikke noe vi mener, det er det loven sier. Eier har ansvar for at det er tilstrekkelig varsling, rømningsveier og slukningsmuligheter, sier Johansen.

Eier av bygningen ble dømt i tingretten og lagmannsretten til 60 dagers fengsel, samt til å betale erstatning og oppreisning på til sammen 115.000 kroner til de to kvinnene.

Da huseier anket til Høyesterett, fikk statsadvokat Lasse Qvigstad saken på sitt bord. Det endte med at Høyesterett avviste anken.

Statsadvokat Lasse Qvigstad

Statsadvokat Lasse Qvigstad mener etterforskningen i Drammen hadde vært annerledes hvis ofrene var norske.

Foto: NRK

– Det er huseier som har ansvar for brannsikkerheten. Enten det er ham selv eller andre som bor der, må han sørge for at det er tilstrekkelig med rømningsveier og varslingssystemer, sier Qvigstad.

– Annerledes hvis det hadde vært etniske nordmenn

Qvigstad var også leder for Oslo Statsadvokatembeter, da tiltale ble tatt ut mot en av beboerne etter brannen på Gulskogen i Drammen i 2008. Sju polakker døde og én ble alvorlig skadd i brannen.

Politiet etterforsket ikke brannsikkerheten i huset, til tross for en rapport fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap, som slo fast at det var alvorlige mangler på brannsikkerhet i huset.

Hadde denne saken berørt etniske nordmenn, så er jeg helt sikker på at etterforskningen av saken og mye hadde vært annerledes, sier statsadvokat Lasse Qvigstad.

– Fokuset vårt var utelukkende på brannårsaken, sier etterforskningsleder Monica Hanø, og avviser at etterforskningen ble påvirket av at det var gjestearbeidere som bodde i huset.