Hopp til innhold

Fylkeslegen nektes informasjon om kontroversiell lege

I to år har fylkeslegen forsøkt å få ut informasjon om en lege som skal granskes. Men Helfo og Nav holder igjen. Og legen fortsetter som før.

Helga Arianson

– Håpløst, sier fylkeslege i Vestland, Helga Arianson. Hun fortviler over hvor vanskelig det er å få ut informasjon fra andre deler av helsebyråkratiet

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Fylkeslege i Vestland, Helga Arianson fortviler.

Bakgrunnen er de forholdene som ble avslørt i NRK Brennpunkts dokumentar «Legekoden».

Her kom det fram at en lege i Hordaland urettmessig hadde mottatt store summer fra Helfo i refusjon.

Legen med den kontroversielle prakisen måtte betale tilbake betydelige beløp til staten.

Full stopp

Fylkeslegen ønsket i etterkant å føre tilsyn med Hordaland-legen. Hensikten var å vurdere om virksomheten hans var forsvarlig.

Men da saksbehandlerne ba om å få hjelp fra kollegaene i de andre etatene, var det stopp.

Helfo hadde gransket flere titalls journaler. Nav hadde også journalene. Men ingen ville utlevere informasjon.

– Når vi ikke kan få vite hvilke pasienter det er snakk om, og hvilke journaler vi skal innhente, blir det håpløst, sier Arianson.

Nåla i høystakken

Det finnes en samarbeidsavtale mellom etatene.

Vestland har invitert både Helfo og Nav til dialog. Uten resultat.

Arianson peker på at fylkeslegen på denne måten kan ende opp med å lete blant flere tusen pasienter. I en ideell verden kunne saksbehandlerne gått rett på de konkrete forholdene.

– All jobben Nav allerede har gjort, må vi gjøre på nytt. For oss blir det som å lete etter nåla i høystakken, sier fylkeslegen.

Endring i sikte?

Statsekretær Inger Klippen, HOD

Statsekretær Inger Klippen mener det er grunn til å se nærmere på saken

Foto: Anita Hamremoen / HOD

– Jeg ser utfordringene fylkeslegen peker på, sier statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det kan være behov for å se nærmere på hva slags informasjon som kan utveksles mellom Helfo og Helsetilsynet.

Hun viser til at et offentlig utvalg nylig har kommet med forslag til ny forvaltningslov.

– Utvalget foreslår blant annet en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt informasjon innad i forvaltningen, sier Klippen.

Forslaget er nå til behandling.

Rammer pasientene

Helga Arianson har vært fylkeslege i over 20 år.

Hun har tidligere tatt til orde for at det må bli lettere å fjerne leger som driver uforsvarlig praksis.

Hun ser også at ulike kontrollinstanser har reagert over for avtalespesialisters uheldige praksis. Og at de får fortsette som før.

Arianson viser til at det er Nav-lovens §7 som hindrer etatene i å utveklsle informasjonen de har innhentet. Dette fordi den inneholder sensitiv helseinformasjon.

– Men vi trenger akkurat de journalene der Nav har funnet lovbrudd. Så kan vi vurdere selv, sier hun.

Arianson støtter derfor en lovendring for å lette tilsynsarbeidet. Hun er generelt redd at pasientene blir skadelidende. Og at leger som bør fjernes, får fortsette.

– Nå blir det for tilfeldig. Det tar uforholdsmessig mye tid og ressurser, sier fylkeslegen.

Den omtalte legen har ingen kommentar til saken.

Se Brennpunktdokumentaren «Legekoden»:

MERK: Dette programmet er felt i Pressens Faglige Utvalg for brudd på god presseskikk på grunn av mangelfull adgang til samtidig imøtegåelse for leger som blir omtalt i programmet. Du kan lese PFUs uttalelse om saken på presse.no/pfu-sak/253-18/. OM PROGRAMMET: Vi går til legene når vi er på vårt mest sårbare, og stoler på dem. Men tilliten kan misbrukes. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Vi har funnet både sykehusleger og fastleger som misbruker den tilliten de er blitt vist - for å tjene mest mulig. Er kontrollen god nok, og hvor stor er sjansen for å bli tatt?

VIDEO: Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Vi har funnet både sykehusleger og fastleger som misbruker den tilliten de er blitt vist - for å tjene mest mulig. Er kontrollen god nok, og hvor stor er sjansen for å bli tatt?