Hopp til innhold

Det tok tre år før skolen erkjente at Mia ble mobbet

Oppegård (NRK): I 2015 tok 12 år gamle Mia Næss livet sitt. Tre år etter innrømmer kommunen at hun ble utsatt for mobbing, og foreldrene får oppreisning.

Mia og Pepper

12 år gamle Mia Næss tok sitt eget liv. Foreldrene stilte spørsmål ved klassemiljøet, og skolens håndtering av dette.

Foto: Privat

I de tre årene som er gått siden Mia Næss tok sitt eget liv har foreldrene Nina og Trygve Næss stilt seg selv spørsmålet: Hva kunne vi gjort annerledes?

De har gått i terapi for å klare hverdagen og livet etter datterens bortgang.

De har forsøkt å finne ut hva skolen gjorde i årene forut. En prosess som endte i et for foreldrene bittert oppgjør med kommunen.

Avviste at kommunen hadde gjort noe galt

I 2016 konkluderte Fylkesmannen at skolen hadde brutt opplæringsloven, og gjort feil i Mia-saken. Skolen burde sett alvoret i Mias situasjon i klassen, fattet enkeltvedtak, og satt inn tiltak allerede i fjerde klasse. Det skjedde ikke, slik skolen var pålagt.

Samme år etterforsket politiet i Oppegård saken og konkluderte med brudd på loven. De ga kommunen en bot på 60.000 kroner.

Skolen, representert ved rådmannen Lars Henrik Bøhler, avviste at de hadde gjort noe galt. Da NRK Brennpunkt intervjuet rådmannen i april 2017 svarte han:

– Jeg kan ikke så langt si at skolen kanskje kunne gjort ting annerledes når saken pågikk.

Du vil ikke si at skolen kunne gjort noe annerledes?

– Nei, per i dag synes jeg det er vanskelig å si at skolen har gjort noe som er kritikkverdig. Men vi jobber med å forbedre rutinene, og i dag har vi flere tiltak som vi kan iverksette.

Kommunen snudde

Men, i sommer snudde kommunen og innrømmet flere ting de tidligere hadde avvist:

«Vi beklager at Mia Næss ble utsatt for mobbing, til tross for at det ble gjennomført tiltak. Vi beklager at det ikke ble fattet enkeltvedtak og at kommunen ikke fulgte opplæringsloven på de punktene som ble påpekt i Fylkesmannens rapport.»

Kommunen og foreldrene inngikk med dette et forlik, der kommunen betaler en oppreisning på 350.000 kroner til foreldrene og saksomkostninger på inntil 75.000 kroner for advokat-bistand.

At det tok tre år før kommunen kom med disse innrømmelsene har vært en ekstra belastning for familien, forteller Mias mor, Nina Næss:

– Vi er lettet for at det er kommet til et forlik i saken mot kommunen for en rettssak hadde vært en stor merbelastning for oss. Vi er derimot ikke spesielt fornøyde med at vi var nødt til å varsle om søksmål før kommunen erkjente forholdene som allerede fylkesmannen og politiet hadde konkludert med. At den erkjennelsen har sittet langt inne og tatt så lang tid har vært en stor belastning for oss.

Nina Næss

– Det er ingen enkeltpersoner som er skyld i Mias død. Vi har vært opptatt av at skolen skulle ta ett ansvar for lovbruddet, sier Nina Næss.

Foto: Hans Erik Lindbom / NRK

Rådmann Lars Henrik Bøhler, hvorfor tok det så lang tid før dere innrømmet at Mia ble mobbet på skolen?

Lars Henrik Bøhler

– Vi beklager at foreldrene opplevde kommunens håndtering i etterkant som merbelastende. Det var selvfølgelig aldri vår intensjon, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Jeg forstår godt spørsmålet, men her er det mange faktorer som har spilt inn, som jeg ikke kan utdype på grunn av taushetsplikt og inngått forlik. Dette har vært en prosess, hvor parter som ikke er enige om alle forhold i saken, likevel har kommet frem til et forlik. Det som er viktig nå, er at vi fikk til et forlik som begge parter har signert. Foreldrene får oppreisning for belastningen de har vært gjennom, men det går frem av forliket at kommunen ikke påtar på seg ansvaret for at Mia døde.

Nina og Trygve Næss i møte med daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isachsen.

Nina og Trygve Næss i møte med daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isachsen.

Foto: Privat

Nina og Trygve Næss vil fortsette å sette mobbing på dagsorden. I fjor inviterte daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isachsen foreldrene til en lenger samtale. Snart skal de møte den nye kunnskapsministeren Jan Tore Sanner for å gi råd om hvordan skoler kan bli bedre på sitt anti-mobbe-arbeid.

Arnar hadde ikke venner og ble mobbet gjennom store deler av oppveksten. Vi har fulgt ham fra 13-årsalderen. I dag er han 21. Mia hadde det også tøft på skolen i flere år, og var dypt ensom. I 2015 tok hun sitt eget liv, bare 12 år gammel. Vi har fulgt foreldrenes fortvilte forsøk på å forstå hva som gikk galt.

Arnar hadde ikke venner og ble mobbet gjennom store deler av oppveksten. NRK Brennpunkt fulgte ham fra 13-årsalderen. I dag er han 21. Mia hadde det også tøft på skolen i flere år, og var dypt ensom. I 2015 tok hun sitt eget liv, bare 12 år gammel. Brennpunkt fulgte foreldrenes fortvilte forsøk på å forstå hva som gikk galt.