Avslører overskjenking i Oslo

Hva skjer når du sender en full svenske på byen i Oslo? Jo, han blir fullere…

Staffan og Erik på byen

Skuespillerne Staffan og Erik spilte fulle, og fikk servert vann i Stockholm og alkohol i Oslo.

Foto: Leif Hatland / NRK

Det er ikke tillatt å servere alkohol til åpenbart berusede personer. Men man skal ikke være lenge på byen i Oslo før man ser at dette er helt vanlig.

Brennpunkt sendte Staffan og Erik, to svenske skuespillere som er spesialister på å spille beruset, på byen i Oslo. Hjemme i Stockholm brukes de to til å sjekke om svenske utesteder overskjenker sine gjester.

Skjenkestopp til berusede

I Stockholm har nemlig myndighetene og utelivsbransjen i fellesskap klart å redusere voldsbruken med oppsiktsvekkende 30 prosent.

— Mye av æren for dette skal personalet på utestedene ha, unge kvinner og menn som ikke skjenker mer til fulle personer. De sier rett og slett nei, sier Håkan Leifman, leder for det svenske STAD-prosjektet.

Bruker skuespillere

Svenskene kjører omfattende kurs for alle som jobber med å servere alkohol, samtidig som man har økt tilsyn med utestedene.

For å finne ut hvordan det stod til i utelivsbransjen gjennomføres studier med innleide skuespillere, som Staffan og Erik. De går til restaurantene og spiller kraftig beruset og forsøker å bestille mer å drikke.

Mindre fyll, mindre vold

I det første studiet som STAD-prosjektet gjorde i Stockholm, fikk skuespillerne kjøpe mer alkohol i 95 prosent av forsøkene. Om lag 10 år senere, er det bare 16 prosent som får kjøpe mer.

I takt med at overskjenkingen har falt, har det samme skjedd med gatevolden.

Brennpunkt lånte Staffan og Erik fra STAD-prosjektet. Først testet de hjembyen. De spilte overstadig beruset og ble nektet på alle utestedene de var i Stockholm.

Ble skjenket i Oslo

Helgen etter inviterte vi dem til Oslo. Vi gikk ut samme ukedag, en fredag etter midtnatt og de spilte like beruset. I Oslo fikk de da servert mer å drikke på fire av fem utesteder.

Prosjektet i Sverige har altså gitt mindre overskjenking. Samtidig har det blitt vanskeligere for mindreårige å kjøpe alkohol på utestedene. Og ikke minst: Det har blitt betydelig mindre vold i tilknytning til utestedene.

Alkohol og vold

Mellom 70 og 80 prosent av alle gjerningsmenn som ufører voldshandlinger er påvirket av alkohol, viser tall fra Stockholm. Ifølge Ingeborg Rossow i forskningsinstituttet SIRUS finner vi de samme tallene på alkoholrelatert vold i Norge.

STAD-prosjektet er en modell som tar utgangspunkt i tett samarbeid mellom politi, kommune og utelivseier i Stockholm.

Samarbeid lønner seg

Håkan Leifmann sier at prosjektet ikke har ført til mindre omsetning på utestedene. Pengene er bare en ekstra bonus. Lederen for STAD- prosjektet har stor tro på at ved å bedre samarbeide mellom politi, kommune og utestedene, vil man kunne tjene inn utgiftene som går med til saksbehandlingen.

—For hver satset krone i prosjektet, fikk vi 40 tilbake, sier Leifman.

Lederen for STAD- prosjektet, Håkan Leifmann

Lederen for STAD-prosjektet i Stockholm, Håkan Leifmann, peker på at prosjektet også gir økonomisk gevinst.

Foto: Leif Hatland / NRK

Pengene kom tilbake i form av mindre og færre utgifter knyttet til saksbehandling og annet arbeid grunnet færre voldsepisoder.

I Sverige skal denne modellen prøves ut i resten av landet for å se om resultatene blir like vellykket som i Stockholm.