48 timer på norsk jord

I fjor søkte 14 431 mennesker om asyl i Norge. Der myndighetene har mistanke om at det dreier seg om en grunnløs asylsøknad, blir søknaden behandlet i løpet av 48 timer.

Asylsøker gir fingeravtrykk
Foto: Svein Bæren / NRK

Myndighetene arbeider raskt, og i løpet av to døgn blir asylsøkeren enten sendt til et transittmottak, eller ut av landet med første fly.

Problemer med myndighetene

En av dem som fikk søknaden behandlet etter 48-timersprosedyren var Zoran Rzhehak fra Sarajevo. Han kom med buss til Norge en tidlig morgen i november. Etter få timer sitter han i samtale med en konsulent hos politiets utlendingsenhet.

Bosnieren forteller at han søker asyl i Norge fordi han har problemer med bosniske myndigheter. Nå vil han starte et nytt liv i Norge.

Registreres

Rzhehak blir tatt bilde av, målt og gir fingeravtrykkene sine, før han blir ført inn på et rom for å vente.

Snart kommer en representant fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som via tolk forteller ham om asylprosedyrene. Det er ennå ikke gått to timer siden han kom til landet.

Hemmelig politi

Zoran Rzhehak, asylsøker fra Kroatia.

Zoran Rzhehak fikk avslag på asylsøknaden under 48 timer etter at han kom til landet.

Foto: Svein Bæren / NRK

Neste møte er med en rådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI). Her skal det avklares om Zoran Rzhehak har rett til asyl eller annen form for lovlig opphold i Norge. Rzhehak forteller at han prøver å bevise at det hemmelige politiet i hjemlandet kontrollerer alt. UDI-representanten forsøker å finne ut om Rzhehak er forfulgt av myndighetene. Rzhehak mener blant annet at statens arkiver skjuler opplysninger om ham, men han har ingen beviser.

Avslaget

Zoran Rzhehak blir kjørt til Tanum Transittmottak, der han venter på at søknaden skal avgjøres. Noen timer før to døgn er gått får Rzhehak svaret: Utlendingsdirektoratet konstatere at han ikke fyller vilkårene for å kunne ansees som flyktning i henhold til utlendingsloven og flyktningkonvensjonen. Rzhehak skal sendes tilbake til Kroatia.

Rzhehak anker saken til Utlendingsnemnda, men får ikke være i Norge mens anken hans behandles, og sendes tilbake.

I 2008 avgjorde Utlendingsdirektoratet skjebnen til 37 asylsøkere etter 48-timersprosedyren. Ingen har fått opphold, men noen få saker ligger fortsatt til behandling i Utlendingsnemnda.