Hopp til innhold

– Flere bør klage på megleren

Nesten halvparten av sakene som behandles av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglertjenester ender med at klager får medhold.

Visningsskilt

Mange er misfornøyd med megleren, men få velger å klage.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglertjenester mottar over 200 klager i året. I fjor behandlet de 133 saker, og ga 62 misfornøyde klagere medhold.

– Både kjøper, selger, budgivere som ikke nådde opp, eller for den saks skyld en nabo, kan klage, forteller sekretariatsleder Liv Østgård Fagerland.

– Kan ikke gi bøter

I fjor handlet de fleste klagene om feilaktige eller manglende opplysninger fra megleren. Ofte erklærer nemnda at megleren har brutt god meglerskikk, uten at det har noen økonomiske følger for megleren.

– Vi har eksempler der nemnda ber megleren betale erstatning til klageren, men vi gir ikke erstatning for såkalt tort og svie. En erstatning kan bare gis hvis det kan dokumenteres et økonomisk tap, sier Fagerland.

Det er viktig å ta vare på all kommunikasjon med megleren, helst skriftlig. Nemnda tar ikke hensyn til vitneuttalelser, og saker som ikke er tilstrekkelig dokumentert kan ende opp som «ord mot ord».

Nemnda er heller ingen domstol, og hvis klagerne gis medhold kan ikke nemnda pålegge meglerne å følge rådene i avgjørelsen. Likevel tas de aller fleste avgjørelsene til følge.

– De aller fleste avgjørelsene blir respektert. Vi har sjelden mer enn et par saker som ikke etterkommes i året.

15 prosent misfornøyd med megleren

Morten Andreas Meyer

Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund mener folk bør bruke forbrukermakten sin oftere.

Foto: Huseiernes Landsforbund

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund mener tallene viser at eiendomsmeglerbransjen har et forbedringspotensial.

– Vi forbrukere, både som boligkjøpere og boligselgere, er helt avhengige av at den profesjonelle delen av bransjen ivaretar interessene våre. Heldigvis tar mange eiendomsmeglere dette ansvaret. Men tallene viser at bransjen fremdeles har en vei å gå før kunnskapen og den etiske standarden er høy nok.

Meyer viser også til en egen undersøkelse som de utførte i høst. Av dem som hadde kjøpt bolig de siste tre årene, svarte 15 prosent at de var misfornøyde med eiendomsmegleren. Han mener flere burde klage:

– Generelt er vi altfor dårlige til å bruke forbrukermakten vår. Eiendomsmeglere som ikke gjør jobben sin må stå til ansvar for det. Vi må ganske enkelt bli mye tøffere til å si fra.

– Vi har et forbedringspotensial

Carl O. Geving

Carl O. Geving i Norsk eiendomsmeglerforbund oppfordrer alle som er misfornøyd etter et boligkjøp til å klage.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Carl O. Geving i Norsk eiendomsmeglerforbund er ikke bekymret over tallene fra nemnda:

– Meglerne bistår i omtrent 140.000 eiendomstransaksjoner i året. Da er ikke 133 saker en stort tall.

Likevel har Geving og forbundet et ønske om å bli enda bedre:

– Selv om vi har fokus på høy kvalitet gjøres det fremdeles feil, og vi har også forbedringspotensial. Målet vårt er selvfølgelig ingen slike saker.

Han oppfordrer alle som ikke er fornøyde med eiendomsmegleren til å klage til nemnda.

– Det er et lavterskeltilbud, og behandlingen er grundig og god. Ikke minst tar vi meglere avgjørelsene seriøst.

Oslo har opplevd et brennhett boligmarked de siste årene med en historisk høy prisstigning. Samtidig har ukjente bakspillere tjent store penger på oppussing, eiendomsutvikling og videresalg. Hvem er vinnerne og taperne, hvem presser prisene opp og hvem er det som blir presset når det er så mange millioner i spill?

VIDEO: Se hele Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla».