Hopp til innhold

Flere tusen venter på norsk statsborgerskap

Krigen i Ukraina og en lovendring har ført til en voldsom økning i antall saker. Utlendingsdirektoratet har tatt i bruk automatisering for å ta unna køen.

Moussa Alhamad og familien

Far og to av barna har fått norsk pass, mens kona og tre av barna venter fortsatt på svar.

Foto: Dana Khalouf / NRK

Familien på syv måtte flykte fra krigen i Syria i 2015. I april 2022 søkte de om norsk statsborgerskap. For to måneder siden fikk faren og to av barna innvilget norsk statsborgerskap, men resten av familien venter fortsatt på svar.

Faren, Moussa Alhamad forteller at han er veldig glad for å endelig ha fått innvilget søknaden sin. Likevel er han litt lei seg.

– Det er fordi resten av familien fortsatt ikke har fått svar. Jeg er stresset på vegne av dem. Jeg er redd for at de får avslag, og da risikerer de å bli sendt tilbake til Syria, sier Moussa.

Hver dag sjekker jeg posten flere ganger for å se om vi har fått noe fra UDI, forteller han.

Moussa Alhamad

Moussa Alhamad forteller at han er veldig glad for å ha fått norsk statsborgerskap. Likevel er han litt lei seg.

Foto: Dana Khalouf / NRK

Vanskelig ventetid

Før han fikk godkjent søknaden sin var han redd for å få avslag.

Det var en veldig vanskelig periode, sier han.

Han var redd det kanskje krevdes enda flere dokumenter enn de han hadde levert inn.

Montaha

Tamani Alhisan og tre av barna venter fortsatt på å bli norske statsborgere.

Foto: Dana Khalof / NRK

– Nå føler jeg meg trygg. Jeg har blitt norsk, og kan ikke sendes tilbake til Syria. I tillegg kan jeg stemme, sier Moussa.

Kona til Moussa, Tamani Alhisan, forteller at de tre barna som fortsatt venter ofte spør henne om når de også kan bli norske statsborgere slik som faren sin.

– Da svarer jeg at det ikke er så mye vi kan gjøre med det. Jeg har ringt UDI og fått beskjed om at vi bare må vente, sier hun.

Antall saker har økt

Øystein Tonstad Leknes

Seksjonssjef i UDI Øystein Tonstad Leknes forteller at de har mye å gjøre.

Foto: Privat

Seksjonssjef i Utlendingsdirektoratet (UDI) Øystein Tonstad Leknes forteller at krigen i Ukraina og en lovendring gjeldende fra 1. januar 2020 har økt antall saker.

– I 2020 ble lovverket endret til å gå bort fra prinsippet om ett statsborgerskap. Det ble derfor mer attraktivt for mange å søke om statsborgerskap siden man fikk beholde sitt opprinnelige statsborgerskap, sier han.

Det vil si at det ble lov å inneha flere statsborgerskap samtidig.

Han forteller at antallet søknader om statsborgerskap ble mer enn doblet på kort tid.

Les også Eksplosjon av svensker som søker norsk statsborgerskap: – Bare fordeler

Anna Eriksson

– Før 2020 mottok UDI ca. 20 000 søknader i året, mens det i 2020 søkte 54.600, sier Tonstad Leknes.

I 2021 var det 51.100 søkere og 2022 var det ca. 39.000 søkere.

For å kunne ha dobbelt statsborgerskap kreves det at også det andre landet man er statsborger av godtar dette.

UDI automatiserer

Norsk pass

Fra og med 1. januar 2020, er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Foto: Dana Khalouf / NRK

Tonstad Leknes forteller at flyktningstrømmen fra Ukraina har ført til at UDI har prioritert å utvikle automatisering av søknadene. På den måten skal søkerne få raskere svar.

Automatisering betyr at hele, eller deler av saksbehandlingen, behandles automatisk. Da foregår det uten menneskelig innblanding hverken når det gjelder vurdering av vilkår, vedtaksskriving eller utsending av dokumenter.

Men før søknaden kan automatiseres, må søkeren møte opp personlig hos politiet for å levere søknaden.

– Vi jobber så godt vi kan. Vi automatiserer mange søknader om statsborgerskap, og ønsker å automatisere enda flere. Men ikke alle sakene kan behandles slik, sier Tonstad Leknes.

Håp

Nå håper Moussa at resten av familien snart får svar.

– Jeg har ikke sett familien min på åtte år. I tillegg er faren min syk, og han ønsker å se hele familien min, sier Moussa.

Resten av familien hans har flyktet til Libanon.

Og uten norsk statsborgerskap kan ikke hele familien reise ned og besøke dem.

– Får de norsk statsborgerskap snart, kan jeg slutte å være redd for at de får avslag og risikerer å bli sendt tilbake til Syria, sier han.

NRK anbefaler