Hopp til innhold

Statsforvalteren: Siktede i Kongsberg-saken fikk forsvarlig helsehjelp

Statsforvalteren i Oslo og Viken har konkludert med at mannen som er siktet for å ha drept fem personer på Kongsberg 13. oktober i fjor, fikk forsvarlig helsehjelp.

Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene i Kongsberg

SIKTET: Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene på Kongsberg.

– Vi har konkludert med at siktede fikk forsvarlig helsehjelp. Han har hatt veldig lite kontakt med helsetjenesten de siste to årene, sier konstituert fylkeslege i Oslo og Viken, Helga Arianson, til NRK.

I en pressemelding skriver Statsforvalteren at de har ført tilsyn med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten etter den tragiske hendelsen.

Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland

Helga Arianson er konstituert fylkeslege i Oslo og Viken.

Foto: Ole Andreas Bø

– Vi har ikke funnet at fastlege har opptrådt uforsvarlig. Det var forhold ved helsehjelpen fra spesialisthelsetjenesten som kunne ha vært bedre. Avvikene fra god praksis var likevel ikke så store at de brøt med krav til faglig forsvarlighet, skriver statsforvalteren.

Statsforvalteren skriver også at den siktede ikke ønsket helsehjelp de to siste årene:

«Mannen hadde hatt kontakt med både fastlege og spesialisthelsetjeneste i mange år, men de siste to årene før hendelsen ønsket han ikke selv helsehjelp. I denne perioden var det ikke grunnlag for å gi helsehjelp som ikke var basert på frivillighet og medvirkning. Han hadde derfor hatt få kontaktpunkt med helsetjenestene disse to årene.»

– Ut ifra det helsetjenesten visste og var kjent med, så har ikke vi funnet grunn til å si at de har brukt kravet i helselovgivningen, sier Arianson.

– Har ikke kunnet se at det forelå grunnlag for bruk av tvang

Hun ønsker allikevel å understreke dette:

– Det er viktig for meg å si at det var forhold ved diagnostikk og ved vurdering av voldsrisiko som for noe tid tilbake kunne vært bedre vurdert. Og det kunne ha bidratt til at pasienten kanskje ikke fikk helt optimal helsehjelp en periode, sier Arianson før hun legger til:

– Men samtidig er det viktig å ha med seg at den videre behandlingen måtte basere seg på medvirkning og frivillighet. Og vi har ikke kunnet se at det forelå grunnlag for bruk av tvang.

Les også Her blir Bråthen pågrepet av politiet på Kongsberg

Video av politiet som pågriper Bråthen på Kongsberg.

Forsvarer mener det er uheldig med avvik

– Jeg synes det er bra at man ikke har kommet frem til at det foreligger brudd på helselovgivningen. Det er bra for helsevesenet, sier Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, til NRK.

Fredrik Neumann

Fredrik Neumann er siktedes forsvarer. Her fotografert i forbindelse med en annen rettssak.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Det er likevel også slik at man etter en samlet vurdering har kommet frem til at foreligger noen avvik fra god medisinsk praksis. Det er jo uheldig at man har avvik fra god praksis, legger han til.

Neumann sier dette er en rapport de vil ta med seg videre inn i saken.

– Domstolen vil selvfølgelig bli opplyst om konklusjonen og vurderingene i rapporten, sier Neumann.

Forsvareren legger til at han ikke har rukket å lese rapporten grundig.

Fem personer ble drept

Fem personer ble drept og flere andre skadd da 38-åringen gikk rundt i Kongsberg sentrum med pil og bue og stikkvåpen onsdag kveld 13. oktober. Flere av drapene skjedde innendørs hjemme hos ofrene.

Politiet ga tidlig uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Ifølge en tidlig rettspsykiatrisk rapport kan Bråthen ha lidd av vrangforestillinger.

Siden angrepene 13. oktober har han vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse. Tre rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert Andersen, har trukket den slutningen at han har en psykisk lidelse som etter politiets oppfatning er forenlig med at han var utilregnelig da drapene skjedde.

Les også Politiet: Stadig flere grove voldssaker og drap kan knyttes til psykiske lidelser

Drap Kongsberg